ABC o sluchu a komunikaci, z. s.

Členy občanského sdružení jsou především rodiče dětí s vadami sluchu a zletilí žáci, kteří navštěvují Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu v Hradci Králové, Štefánikova 549. Dalšími členy jsou např. přátelé a spolupracovníci, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním těchto dětí či podporují děti se zdravotním postižením a jejich rodiče v jiných oblastech. Spolupracujeme s vedením SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové a se Speciálněpedagogickým centrem Duháček – tato spolupráce zajišťuje efektivní zaměření aktivit podle individuálních potřeb dětí.

V současné době realizujeme tři hlavní dlouhodobé projekty:

Byt Jablíčko II.

  • podporu jsme získali z Adventních koncertů 2014, vysílaných Českou televizí (1 779 000 Kč)
  • alternativní ubytování neslyšících dětí, které nemohou denně dojíždět do školy a vracet se zpět domů, v bytě v centru města, kde probíhá vše tak, jako v rodině. Byt jsme získali do pronájmu díky podpoře magistrátu města Hradec Králové. Získané prostředky budou využity na rekonstrukci bytu, jeho vybavení a na pronájem bytu. 

Metodická pomůcka Klokanův kufr

  • podpora od Nadace Olgy Havlové (20 000Kč)

Mámo, táto, mluvme spolu

  • podporu jsme získali z nadace VIA (70 000Kč)
  • podpora víkendových setkání slyšících a neslyšících rodičů se slyšícími a neslyšícími dětmi

 

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)