MŠ Štefánikova

O nás

DSC_3648 DSC_3671 DSC_3657 DSC_3565

Mateřská škola Štefánikova je specializované pracoviště, zajišťující odbornou (prevenční a intervenční) péči dětem se sluchovým, řečovým a kombinovaným postižením. Děti jsou přijímány na základě doporučení Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami sluchu a řeči Duháček.

Kvalifikovaní pedagogové a asistenti pedagoga zajišťují všestrannou výchovně – vzdělávací péči dětem ve věku 3 – 7 let prostřednictvím RVP PV s názvem „Objevujeme svět s úsměvem“. Momentálně nabízíme vzdělávání ve 2 třídách pro děti s vadami sluchu a ve 3 třídách pro děti s vadami řeči.

Všem dětem je v pravidelných intervalech poskytována logopedická péče. Skupinovou logopedickou péči zajišťují třídní učitelky (zahrnuje dechová, sluchová, artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel). Odbornou (intervenční) logopedickou péči provádějí 2 kvalifikované logopedky.

Provoz MŠ je Po – Pá od 6:30 do 16:00 hodin