MŠ Štefánikova

O nás

DSC_3648 DSC_3671 DSC_3657 DSC_3565

Naše nově zrekonstruovaná mateřská škola má v současné době dvojí zaměření. Pečujeme o děti s vadou sluchu a o děti s narušenou komunikační schopností.

Mateřská škola je v samostatném pavilonu ve Štefánikové ulici 549, v blízkosti lesoparku pod kopcem Sv. Jana. V přízemí budovy jsou třídy, logopedické pracovny o poschodí výše dětské ložnice. Bohatě jsou využívány na společné akce i dvě prostorné haly.

V příjemném prostředí MŠ připravujeme pro děti během školního roku spoustu zábavy – projektové dny, divadelní představení, výlety, návštěvy zajímavých akcí, pravidelné návštěvy knihovny a různé zájmové aktivity.

Během všedních dní v naší školičce nikdo nezahálí. Protože jsme specializované pracoviště, probíhá intenzívní individuální a kolektivní logopedická péče.

Cílem práce speciálních pedagogů ve všech odděleních mateřské školy je vychovat děti v jedinečné osobnosti, co nejvíce samostatné, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, tvořivě přemýšlet a také aktivně čelit problémům, které jim život přinese.

Výchovně vzdělávací programu je zaměřený na děti s různým druhem a stupněm postižení, mateřská škola je vybavená pomůckami potřebné k logopedické péči.

Výborná je také spolupráce se základní školou pro děti s vadou sluchu a základní školou logopedickou, kde naše děti po ukončení předškolního vzdělávání můžou pokračovat. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně a je vzděláváno dle svých možností.

Rodiče jsou informování o aktivitách MŠ také v časopisu Zprávičky z naší školičky.

Provoz MŠ je Po – Pá od 6:30 do 16:00 hodin