Logopedická péče

Logopedická péče je součástí výchovně vzdělávacího procesu MŠ a je poskytována několikrát týdně.

O děti pečují vzdělaní logopedi při individuální logopedické péči a kolektivní péči zajišťují logopedické asistentky(pedagogové) ve třídách s menším počtem dětí. Logopedky spolupracují s pedagogy, ale také rodiči, kteří jsou zapojovány do logopedické péče a pravidelně pracují s dětmi doma dle pokynu logopeda.  Po domluvě se mohou přijít podívat na ILP nebo si domluvit odbornou konzultaci.

DSC_3559 DSC_3573

Logopedky zajišťují pro děti dále:

  • Logohrátky aneb s počítačem bez výčitek

          V naší MŠ se snažíme doplnit stávající individuální logopedickou péči o práci s počítačovou technikou se speciálními výukovými programy. Logohrátky probíhají pravidelně pod vedením       pedagogického pracovníka – logopeda, který připravuje úkoly podle věku a dovedností dítěte. Logopedické programy rozvíjí sluchovou i zrakovou percepci, logické uvažování, paměť, aktivní i    pasivní slovník, dějovou posloupnost, fonematický sluch apod. Využití techniky je pro dítě motivující, protože využívá forem hry.

Činnost probíhá vždy individuálně 15 – 20 minut v pracovně vybavené počítačovou technikou s programy.

 

  • Trénink jazykových schopností podle D. B. ElkoninaNašim předškolákům nabízíme aktivitu, která je velice dobře připraví na vstup do první třídy. Kroužek probíhá pravidelně každý týden již několik let a velice se osvědčil. Všechny děti předškolního věku zařazujeme do kurzu nesoucí název: Trénink jazykových schopností.     Jedná se o rozvoj fonematického uvědomování. Fonematický sluch je schopnost rozlišovat jednotlivé hlásky. Dítě by mělo zvládnout sluchem rozlišit rozdíly mezi jednotlivým zněním hlásek. Schopnost fonematické diferenciace je základním předpokladem nejen pro správný řečový vývoj ale také stimulujeme u dítěte tzv. předčtenářské dovednosti. Trénink působí preventivně proti možnému selhání ve škole.

    Cílem rozvoje fonematického uvědomování je schopnost vědomě pracovat se slovy na úrovni hlásek, uvědomovat si zvukovou strukturu, identifikovat pořadí hlásek, uskutečňovat hláskovou analýzu, syntézu apod.

    Metodika je určena pro předškolní děti s poruchami komunikace. Celá metodika je vytvořena formou hry „V krajině slov a hlásek“ obsahem hry je učení o jazyku.