Logopedická péče

Všem dětem je v pravidelných intervalech poskytována logopedická péče. Skupinovou logopedickou péči zajišťují třídní učitelky (zahrnuje dechová, sluchová, artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel). Odbornou (intervenční) logopedickou péči provádějí 2 kvalifikované logopedky.