Režim dne

Režim a náplň dne dětí v MŠ

 

6:30 – 8:20

7:00 – 10:00

hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, úklid hraček,

ILP

8:10 – 820 ranní kruh, kalendář počasí, seznámení s předpokládanými náměty na dnešní den
8:20 – 8:35 provádění zdravotních cviků pro správný tělesný vývoj, relaxační cvičení s prvky jógy
8:35 – 9:00 hygiena, příprava na svačinu, svačina ( zaměřit se na kulturu stolováni )
9:00 – 12:00 hlavní výukový blok

individuální a skupinové činnosti zaměřené na reedukační a kompenzační speciálně pedagogickou péči
většina řízených činností se otáčí kolem soužití dětí s koloběhem v přírodě a kolem vnitřního etického, sociálního a estetického vývoje

rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí
výtvarné, grafomotorické, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
pobyt v lesoparku, návštěvy v ZOO-koutku, pozorování plazů, ptáku, krmení králíčků, pomoc při péči o zvířata
hry podporující rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení
hry podporující rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ, celodenní logopedická terapie probíhající v rámci vzdělávacích činnosti
zájmové činnosti a práce s dětmi
pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
12:00 – 12:30 oběd –  příprava dětí na odpolední klid
hygiena, čištění zubů
12:30 – 13:45

 

12:30 – 14:00

odpočinek na lůžku při vyprávěné či čtené pohádce, relaxace

náhradní nespací aktivity – kroužky (Elkonin, dramatická výchova…)

ILP

13:45 – 14:00 oblékání, úklid lůžkovin, cvičení
14:00 – 14:30 svačina
14:30 – 16:00 odpolední činnost pod vedením učitelky
skupinové činnosti
individuální činnosti
odpolední zájmová činnost