Režim dne

DENNÍ REŽIM – 2 a 3 leté děti

6:30 – 8:25    ranní hry, individuální a skupinové rozhovory, individuální

práce s dětmi, spontánní řízené a skupinové činnosti

8:25 – 8:40     pohybové aktivity

8:40 – 9:00     osobní hygiena, dopolední svačina


9:00 – 9:30    volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

pracovníky směřující ke klíčovým kompetencím, zaměřené

především na prožitkové hry a zájmovou činnost

9:30 – 11:10      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku

11:10 – 11:40     oběd, osobní hygiena

11:40 – 14:00    předávání dětí rodičům, odpočinek, relaxační chvilka

14:15 – 14:40     osobní hygiena, odpolední svačinka

14:40 – 16:00     volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti

a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého počasí

hry na školní zahradě, předávání dětí rodičům

 

DENNÍ REŽIM – děti předškolního věku

6:30 – 8:30         ranní hry, individuální a skupinové rozhovory, individuální

práce s dětmi, spontánní řízené a skupinové činnosti

8:30 – 8:45          pohybové aktivity

8:45 – 9:00          osobní hygiena, dopolední svačina


9:00 – 9:45           volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

pracovníky směřující ke klíčovým kompetencím, zaměřené

především na prožitkové hry a zájmovou činnost

9:45 – 11:30            osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku

11:30 – 12:00          oběd, osobní hygiena

12:00 – 14:00          předávání dětí rodičům, relaxační chvilka, klidové aktivity

14:00 – 14:40           osobní hygiena, odpolední svačinka

14:40 – 16:00           volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými

pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti

a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého počasí

hry na školní zahradě, předávání dětí rodičům