Zájmové činnosti

Metoda dobrého startu

 

Školička pro předškoláčky

 

Hudební kroužek pro děti s vadami sluchu

„Bubínkování“

Plán pro školní rok 2017/2018

Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Jiroušová

Doba konání: 1x 14 dní ve středu od 14:15 do 14:45

Cílem tohoto programu je seznámení s africkými bubínky a rozvoj rytmického cítění u dětí s vadami sluchu dle jejich sluchových možností. Činnosti jsou zaměřené na rozvoj smyslu pro rytmus, udržení tempa a hudebního cítění. Rytmus budou děti objevovat hravou formou sluchem, ale i vibracemi. Bubnování na africké bubínky bude probíhat společně, individuálně, s hudebním doprovodem i improvizovaně, dle vlastní fantazie dětí. Děti budou rytmus vnímat i v rámci jednoduchých her na tělo, pohybových her a tanečků. Přínosem bude radost z vytváření hudby, rozvoj rytmických a improvizačních schopností, intenzivní společný prožitek, ale i relaxace.

Co budeme rozvíjet:

  • Vnímání hudby, rytmu – sluchem i vibracemi
  • Rytmizaci, udržení tempa, opakování jednoduchých rytmů
  • Hrubou a jemnou motoriku
  • Schopnost samostatného vyjádření a improvizace
  • Relaxaci a uvolnění