Střední škola

Střední škola je součástí celého komplexu škol pro sluchově postižené v Hradci Králové.

Pedagogika a grafika

Úsek studijních maturitních oborů nabízí vzdělání v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogikaReprodukční grafik pro média. Tyto obory vzdělání jsou jediné svého druhu nabízené žákům s vadami sluchu v celé České republice a umožňují absolventům získat úplné střední odborné vzdělání a plnou kvalifikaci v daných profesích.

Gastronomie a zpracování dřeva

Střední škola dále nabízí obory z oblasti gastronomie a zpracování dřeva. Obory vzdělání s truhlářským zaměřením jsou jediné svého druhu v celé České republice a spolu s denním nástavbovým maturitním studiem Dřevařská a nábytkářská výroba umožňují absolventům získat úplné středoškolské vzdělání. Všechny tyto obory poskytují plnou kvalifikaci v daných profesích a integrují sluchově postiženou mládež do společnosti.

Nabídka oborů vzdělání, které jsou určeny pro :

  • absolventy speciálních škol pro sluchově postižené
  • sluchově postižené absolventy základních škol
  • sluchově postižené absolventy speciálních škol se vzdělávacím programem zvláštní školy
  • na základě vyhlášky 73/2005 Sb. mohou být k doplnění počtu žáků ve třídě na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení.

Více o jednotlivých oborech zde.