Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Obor vzdělání: 34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

Termíny maturitních zkoušek:

11. 4. 2017

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky.

2. – 5. 5. 2017

Blok konání didaktických testů a písemné práce z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky (JZS) – jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

29. – 30. 5. 2017

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

povinné ústní zkoušky

1. technologie

2. všeobecná polygrafie

3. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk,
matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

výtvarná kultura, ekonomika,
všeobecná polygrafie

 

 

 


Obor vzdělání: 64-41-L/51

Podnikání

Termíny maturitních zkoušek:

11. 4. 2017

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky.

2. – 5. 5. 2017

Blok konání didaktických testů a písemné práce z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky (JZS) – jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

31. 5. – 2. 6. 2017

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

 

 

 

povinné ústní zkoušky

1.  účetnictví a ekonomika
podniku

2. technologie nebo práce s počítačem

3. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

nepovinné zkoušky (max. 2)

občanská nauka