Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Obor vzdělání: 34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

Termíny maturitních zkoušek:

11. 4. 2018

Písemná práce z českého jazyka

2. – 9. 5. 2018

Blok konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (JZS) – jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

29. – 30. 5. 2018

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

povinné ústní zkoušky

1. technologie

2. všeobecná polygrafie 

3. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk,
matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

výtvarná kultura, ekonomika,
všeobecná polygrafie

 

Schválená kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části MZ:  kritéria – ústní zkoušky PČMZ
Schválená kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou: kritéria hodnocení MP-grafik

 

Obor vzdělání: 75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Termíny maturitních zkoušek:

11. 4. 2018

Písemná práce z českého jazyka

2. – 11. 5. 2018

Blok konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (JZS) – jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

15. – 17. 5. 2018

Praktické maturitní zkoušky.

29. – 30. 5. 2018

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

 

 

 

povinné ústní zkoušky

1. pedagogika

2. žák si zvolí z předmětů

– tělesná výchova

– výtvarná výchova

– dramatická a hudební výchova

3. praktická zkouška

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk,
matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

speciální pedagogika, biologie a hygiena,
didaktika tělesné výchovy

 

Schválená kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části MZ: kritéria – ústní zkoušky PČMZ
Schválená kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky: Kritéria hodnocení praktické MZ

 

Obor vzdělání: 64-41-L/51

Podnikání

Termíny maturitních zkoušek:

11. 4. 2018

Písemná práce z českého jazyka

2. – 11. 5. 2018

Blok konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (JZS) – jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

30. 5. – 31. 6. 2018

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

 

 

 

povinné ústní zkoušky

1. účetnictví a ekonomika podniku

2. práce s počítačem

3. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

nepovinné zkoušky (max. 2)

občanská nauka 

Schválená kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části MZ: kritéria – ústní zkoušky PČMZ
Schválená kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou: Kritéria – MP-podnikání