Maturitní zkoušky ve školním roce 2018 (podzimní zkušební období)

Maturitní zkoušky v roce 2018 – podzimní zkušební období

Čj. 1279/18
Obor vzdělání: 64-41-L/51

Podnikání

Termíny maturitních zkoušek:
Blok konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (JZS)
3. – 5. 9. 2018 Jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky:

19. 9. 2018

V Hradci Králové dne 3. 7. 2018

Mgr. Iva Rindová
Ředitelka školy