Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-M/01
Čtyřletý maturitní obor
Obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě potřeby je možné  studium prodloužit o jeden až dva roky.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky.


Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé v mateřských školách nebo jiných zařízeních pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech), nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.