program Tlumočnictví ČZJ

Tlumočnictví českého znakového jazyka

(kód: 75-33-N/02)

Nepřehlédněte

 • Zápis studentů do 1. ročníku proběhne v pondělí 3. září od 9.30. Prosíme o potvrzení účasti.

 Základní informace o programu

 • Délka studia: 3 roky
 • Forma vzdělání: denní (s možností úpravy rozvrhu podle individuálních možností studenta)
 • Začátek studia: září 2018
 • Přihlášky 1. kolo: do 4. května 2018
 • Přihlášky 2. kolo: do 18. června 2018
 • Přihlášky 3. kolo: do 20. srpna 2018
 • Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 28

Uchazeči o studium, kteří budou požadovat uznání předmětů vyučujících český znakový jazyk nebo některých dalších předmětů, budou pozváni k ověřujícímu testování. Pokud bude prokázána jejich znalost daného tématu nebo určitá úroveň českého znakového jazyka, bude jejich rozvrh v daném ročníku upraven a předměty uznány. Jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně.

Absolvent vzdělávacího programu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon povolání tlumočníka českého znakového jazyka.

Uplatnění absolventa

 • Tlumočník českého znakového jazyka
 • Asistent pedagoga při výuce žáků preferujících při komunikaci ČZJ

Tlumočení a překlad

 • Ve školách a školských zařízeních (na specializovaných i běžných školách)
 • Tlumočení ve všech běžných životních situací sluchově postižených osob, které zajistí bezbariérovou komunikaci s majoritní společností (lékař, státní správa, jednání v bance aj.)
 • Účast v pracovních týmech pro překlad (tvorba výukových materiálů, slovníků, překlad webových stránek aj.)

Podmínky přijetí ke studiu

 • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou
 • osobnostní předpoklady, motivace, komunikační schopnosti, zdravotní způsobilost
 • patřičná úroveň všeobecných znalostí
 • základní orientace v komunitě Neslyšících a jejich kultuře
 • základní orientace v problematice zprostředkování komunikace
  s většinovou společností pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka

Znalost českého znakového jazyka (ani na základní úrovni) není podmínkou studia, protože ale zvládnutí českého znakového jazyka je jeho nedílnou součástí, jako podmínku pro vstup do studia jsou předpoklady pro naučení se tohoto vizuálně motorického jazyka.

Pro více informací přejděte na stránku Přijímací řízení.