Výsledky 1. kola PŘ

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Registrační číslo Rozhodnutí Odůvodnění Kritéria pro přijetí – počet získaných bodů Pořadí
Přijímací zkouška

(písemný test)

Přijímací zkouška

(pohovor)

Celkem bodů  
925 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 46 47 93 1.
927 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 46,5 45 91,5 2.
743 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 38 48 86 3.
889 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 41,5 44 85,5 4.
821 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 44 37 81 5.
920 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 40,5 38 78,5 6.
719 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 40 38 78 7.
926 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 36,5 36 72,5 8.
636 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 31 33 64 9.
918 Přijat Uchazeč splnil kritéria pro přijetí 26,5 34 60,5 10.

V Hradci Králové dne  22. 6. 2017

Mgr. Iva Rindová
ředitelka školy