Dny otevřených dveří na Střední škole

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří. Rádi přivítáme všechny, kdo se zajímají o možnost studia na naší Střední škole.

13. 1. 2020, 9:00 – 16:00 hod.

Naše škola má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků s různým stupněm a typem sluchové vady. Studují u nás žáci neslyšící, nedoslýchaví i žáci s kochleárními implantáty. Způsob výuky a komunikace je přizpůsoben potřebám žáků. Výuka probíhá současně v českém jazyce a v českém znakovém jazyce, tlumočená osvědčenými profesionálními tlumočníky.

Naší velkou výhodou je malý počet žáků ve třídě, což umožňuje skutečně individuální přístup ke každému žákovi.

Podrobnější charakteristiku jednotlivých oborů zde:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Reprodukční grafik pro média

Nábytkářská a dřevařská výroba

Podnikání

Truhlář

Umělecký truhlář a řezbář

Kuchař – číšník

Cukrář

Truhlářská a čalounická výroba

Stravovací a ubytovací služby

Potravinářská výroba