Logopedická péče

Logopedickou péči pro děti s vadami sluchu zajišťuje 1 logopedka. Logopedická terapie probíhá v českém znakovém jazyce a v českém jazyce individuálně s logopedkou a skupinově ve třídě s proškolenými logopedickými asistentkami. Pro kvalitní terapii je třeba vzájemná spolupráce s rodiči ve formě domácí přípravy a vypracovávání domácích úkolů.

Okruhy logopedické péče

– Dechová cvičení

– Fonační cvičení

– Cvičení motoriky mluvidel

– Sluchová cvičení: reakce na zvuky, jejich rozlišení a identifikace

– Procvičování výslovnosti a slovní zásoby

– Vyvozování hlásek

– Rytmizace

– Cvičení jemné motoriky a grafomotoriky

– Cvičení zrakové percepce

– Nácvik globálního čtení

 

Konzultace je možná po předchozí domluvě s logopedkou a rodiči.