Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín konání přijímacích zkoušek: 13. 6. 2018

Termín pro podání přihlášek: 5. 6. 2018