Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín konání přijímacích zkoušek: 31. 8. 2018

Termín pro podání přihlášek: 25. 8. 2018