Střední škola – maturitní zkoušky a přijímací zkoušky do maturitních oborů

Termíny společné části maturitní zkoušky:

– český jazyk – didaktický test –  2. 6. 2020

– anglický jazyk – didaktický test – 1. 6. 2020

– matematika – didaktický test  – 1. 6. 2020

Jednotné zkušební schema: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

Termíny ústních maturitních zkoušek: 15. – 17. 6. 2020

Termíny praktických maturitních zkoušek:

-předškolní a mimoškolní pedagogika – 9. – 10. 6. 2020

-podnikání – 10. 6. 2020

 

Termín jednotné přijímací zkoušky = přijímací zkouška do maturitních oborů

  • řádný termín – 8. 6. 2020
  • náhradní termín (pro uchazeče, kteří se nemohou z vážných důvodů dostavit na řádný termín a omluví se řediteli školy) – 23. 6. 2020

Jednotné zkušební schema: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/JZS/2020_JPZ_JZS_135_2020_Sb.pdf

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději čtrnáct dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky.