Maturita

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Obor vzdělání: 34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

Termíny maturitních zkoušek:

Společná část maturitní zkoušky

24. – 25. 5. 2021

– Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

Profilová část maturitní zkoušky

Písemné práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se nekonají.

15. 6. – 16. 6. 2021

– Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

– didaktický test

2. matematika
nebo anglický jazyk

– didaktický test

 

 

dobrovolné ústní zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. anglický jazyk
(pro žáky, kteří si ve společné části MZ zvolil cizí jazyk)

povinné ústní zkoušky

3. technologie

4. všeobecná polygrafie 

5. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

výtvarná kultura

 

Schválená kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části MZ:

Schválená kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou:

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce –

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce –

Obor vzdělání: 64-41-L/51

Podnikání

Termíny maturitních zkoušek:

Společná část maturitní zkoušky

24. – 25. 5. 2021

– Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

Profilová část maturitní zkoušky

– Písemné práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se nekonají.

1. 6. 2021

– Praktické maturitní zkoušky.

15. 6. – 16. 6. 2021

– Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura
– didaktický test

2. matematika nebo anglický jazyk
– didaktický test

 

 

dobrovolné ústní zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. anglický jazyk
(pro žáky, kteří si ve společné části MZ zvolili cizí jazyk)

povinné ústní zkoušky
3. účetnictví a ekonomika podniku
4. práce s počítačem
5. praktická zkouška

nepovinné zkoušky (max. 2)
cizí jazyk, matematika

nepovinné zkoušky (max. 2)
občanská nauka