Maturita

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 stanovuji následující termíny pro vykonání maturitní zkoušky:

Obor vzdělání: 34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

Termíny maturitních zkoušek:

Společná část maturitní zkoušky

– Písemné práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se nekonají.

1.–2. 6. 2020

– Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

15.–17. 6. 2020

– Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

 

Profilová část maturitní zkoušky

15.–17. 6. 2020.

– Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

povinné ústní zkoušky

1. technologie

2. všeobecná polygrafie

3. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk,
matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

výtvarná kultura

 

Schválená kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části MZ:  kritéria – ústní zkoušky PČMZ

Schválená kritéria hodnocení maturitní práce s obhajobou: kritéria hodnocení MP – grafik

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce – Technologie

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce – VŠP

 

Obor vzdělání: 75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Společná část maturitní zkoušky

– Písemné práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se nekonají.

1.–2. 6. 2020

– Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

15.–17. 6. 2020

– Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

 

Profilová část maturitní zkoušky

9.–10. 6. 2020

– Praktické maturitní zkoušky.

15.–17. 6. 2020

– Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

 

 

 

povinné ústní zkoušky

1. pedagogika

2. žák si zvolí z předmětů

– tělesná výchova

– výtvarná výchova

– dramatická a hudební výchova

3. praktická zkouška 
(navazuje na výchovu, kterou si žák zvolil k ústní zkoušce)

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk,
matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

speciální pedagogika

 

 

Schválená kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky: Kritéria hodnocení praktické MZ

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce – PED

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce – VYV

 

Obor vzdělání: 64-41-L/51

Podnikání

Termíny maturitních zkoušek:

Společná část maturitní zkoušky

– Písemné práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se nekonají.

1.–2. 6. 2020

– Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma stanovuje Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

15.–17. 6. 2020

– Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

 

Profilová část maturitní zkoušky

10. 6. 2020

– Praktické maturitní zkoušky.

15.–17. 6. 2020

– Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

 

 

 

povinné ústní zkoušky

1. účetnictví a ekonomika podniku

2. práce s počítačem

3. praktická zkouška

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

nepovinné zkoušky (max. 2)

občanská nauka