Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Obor vzdělání: 34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

Termíny maturitních zkoušek
Společná část maturitní zkoušky:

10. – 11. 4. 2019

Písemná práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

2. – 3. 5. 2019

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky. Jednotné zkušební schéma stanovuje
Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

Profilová část maturitní zkoušky:

27. – 30. 5. 2019

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika nebo anglický jazyk

 

povinné ústní zkoušky

1. technologie

2. všeobecná polygrafie 

3. maturitní práce s obhajobou

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

 

nepovinné zkoušky (max. 2)

výtvarná kultura

 

Maturitní témata – Technologie
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Maturitní témata – Všeobecná polygrafie
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Obor vzdělání: 75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Termíny maturitních zkoušek
Společná část maturitní zkoušky:

10. – 11. 4. 2019

Písemná práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

2. – 3. 5. 2019

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky. Jednotné zkušební schéma stanovuje
Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

 

Profilová část maturitní zkoušky:

14. – 16. 5. 2019 – praktické zkoušky

27. – 30. 5. 2019

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika
nebo anglický jazyk

 

 

 

 

 

povinné ústní zkoušky

1. pedagogika

2. žák si zvolí z předmětů

– tělesná výchova

– výtvarná výchova

– dramatická a hudební výchova

3. praktická zkouška 

(navazuje na výchovu, kterou si žák
zvolil k ústní zkoušce)

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

nepovinné zkoušky (max. 2)

speciální pedagogika


Obor vzdělání: 34-53-L/01

Dřevařská a nábytkářská výroba

Termíny maturitních zkoušek:
Společná část maturitní zkoušky:

10. – 11. 4. 2019

Písemná práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.

2. – 3. 5. 2019

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky. Jednotné zkušební schéma stanovuje
Centrum pro zjišťován výsledků vzdělávání.

 

Profilová část maturitní zkoušky:

15. – 16. 5. 2019 – praktické zkoušky

27. – 30. 5. 2019

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoba maturitní práce.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky

1. český jazyk a literatura

2. matematika
nebo anglický jazyk 

 

povinné ústní zkoušky

1. technologie

2. práce s počítačem

3. konstrukce
(praktická zkouška)

nepovinné zkoušky (max. 2)

cizí jazyk, matematika

nepovinné zkoušky (max. 2)

občanská nauka 

Maturitní témata – technologie
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Maturitní témata – Práce s počítačem
(dokument ke stažení ve formátu MS Word)

seznámení členů MK s kritérii hodnocení PČ MZ

Harmonogram UMZ2019-nástavba

Harmonogram UMZ-PMP,RGM