Tlumočnický tým: Filip Machač


Filip Machač

Pracovní zkušenosti:

  • 2016: přednášky na 3. LF UK na téma „Komunita Neslyšících, komunikace s neslyšícím pacientem, spolupráce s tlumočníkem znakového jazyka“
  • 2017–doposud: tlumočník na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549

Vzdělání:

  • 2018: absolvoval bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK
  • 2017: spoluorganizace multižánrového festivalu Praha slyší neslyšící v rámci Týdne diverzity (FF UK)
  • 2016: účast na mezinárodní konferenci Evropských studentů tlumočnictví znakového jazyka (ESOSLI) v Helsinkách
  • 2011: certifikát FCE z anglického jazyka