Tlumočnický tým: Hana Buchtelová


Hana Buchtelová

Pracovní zkušenosti:

  • 2016: spolupráce s tlumočníky při Pražské muzejní noci
  • 2016: přednášky na 3. LF UK na téma „Komunita Neslyšících, komunikace s neslyšícím pacientem, spolupráce s tlumočníkem znakového jazyka“
  • 2017: spoluorganizace multižánrového festivalu Praha slyší neslyšící v rámci Týdne diverzity pořádaného FF UK
  • 2017–doposud: tlumočnice na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549

Vzdělání:

  • 2014–doposud: studentka bakalářského oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK
  • 2016: účast na mezinárodní konferenci Evropských studentů tlumočnictví znakového jazyka (ESOSLI) v Helsinkách
  • 2016–doposud: studentka Vyšší odborné školy v Hradci Králové program Tlumočnictví českého znakového jazyka
  • 2017: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
  • 2014: certifikát FCE z anglického jazyka