Tlumočnický tým: Jindřich Mareš


Jindřich Mareš

Pracovní zkušenosti

 • 2007–doposud: tlumočník na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2007–doposud: tlumočník v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • 2017–2020: vyučující v programu Tlumočnictví českého znakového jazyka při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2016–2017: člen Výkonného výboru Jednoty tlumočníků a překladatelů
 • 2013–2015: předseda České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2010–2015: člen Rady České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2009–2011: tlumočník na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělání

 • 2011: bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK (zakončeno státní závěrečnou zkouškou)
 • 2009: Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka České komory tlumočníků znakového jazyka (3,5 roku, zakončeno certifikační zkouškou)
 • 2020: Sebezkušenostní kurz (akreditovaný kurz) od České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2017: seminář zahraniční lektorky, profesorky na oboru Znakový jazyk a tlumočnictví na univerzitě v Trondheimu v Norsku, ANNY-LENY NILSSON
 • 2015: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka
 • 2014: Intenzivní kurz mezinárodního znakového systému
 • 2011: Studijní pobyt v Rochesteru (USA) – Summer Intensive American Sign Language and Deaf Culture Expirience Pragram
 • 2010: Mezinárodní konference tlumočníků znakového jazyka České komory tlumočníků znakového jazyka
 • 2009, 2010: Studijní pobyt v Bristolu (VB) – British Sign Language-Interpreting Summer School
 • 2006: Konference Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka