Tlumočnický tým: Karolína Kalendová

Karolína Kalendová

Pracovní zkušenosti

  • 2019–doposud: tlumočnice na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
  • tlumočení v rámci praxe na VOŠ (Hradecký spolek neslyšících, Unie neslyšících Brno, Tichý svět, Česká televize, Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, střední školy pro sluchově postižené v Praze, Brně a Hradci Králové)

Vzdělání

  • 2019: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
  • 2016–2019: program Tlumočnictví českého znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové
  • 2013–2016: obor Speciální pedagogika na PdF MU v Brně