Tlumočnický tým: Lucie Schneiderová


Lucie Schneiderová

Pracovní zkušenosti

 • 2018–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
 • 2017–doposud: tlumočnice na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2017: spoluorganizace multižánrového festivalu Praha slyší neslyšící v rámci Týdne diverzity (FF UK)
 • 2016: přednášky na 3. LF UK na téma „Komunita Neslyšících, komunikace s neslyšícím pacientem, spolupráce s tlumočníkem znakového jazyka“

Vzdělání

 • 2019–doposud: magisterský obor Výchovná dramatika Neslyšících na JAMU Brno
 • 2016–2019: Vyšší odborná škola v Hradci Králové program Tlumočnictví českého znakového jazyka (zakončeno absolutoriem)
 • 2014–2018: bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK (zakončeno státní závěrečnou zkouškou)
 • 2020: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2019: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2018: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2018: účast na mezinárodní konferenci Evropských studentů tlumočnictví znakového jazyka (ESOSLI) v Kodani
 • 2017: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
 • 2016: účast na mezinárodní konferenci Evropských studentů tlumočnictví znakového jazyka (ESOSLI) v Helsinkách
 • 2014: certifikát FCE z anglického jazyka