Tlumočnický tým: Petra Dvořáková


Petra Dvořáková

Pracovní zkušenosti:

 • 2008–doposud: učitelka na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové
 • 2015–doposud: tlumočnice, spolupráce s organizací ŽivotPro
 • veřejné akce – 2017:  ŽenFest v HK
 • tlumočení terapeutických skupin
 • tlumočení individuálních terapií s klienty
 • 2014–doposud: tlumočnice pro organizaci Tichý svět, o.p.s.
 • 2012–doposud: tlumočnice na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2012–doposud: tlumočnice a koordinátorka tlumočnického servisu na Univerzitě Hradec Králové, Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Augustin (Poradenské centrum)
 • spolupráce při tvorbě Standardů kvality tlumočnického servisu
 • 2012–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • leden 2012–červen 2014: tlumočnice pro organizaci Bezhran – Hradecké centrum českého znakového jazyka, o.s.

Vzdělání:

 • květen 2014 – říjen 2014: absolvovala kurz Klíčové kompetence pro komunikaci a edukaci studentů se sluchovým postižením na Univerzitě Hradec Králové
 • 2004 – 2008: absolvovala magisterský obor Učitelství přírodopisu pro 2.st ZŠ a speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
 • leden 2012 – prosinec 2012: absolvovala Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka, Česká komora tlumočníků znakového jazyka
 • 2012 – doposud: další kurzy a školení (konference) v rámci tlumočnictví a pedagogiky