Tlumočnický tým: Šárka Teichmanová

Šárka Teichmanová

Pracovní zkušenosti:

  • 2018–doposud: tlumočnice na SŠ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
  • 2018: online tlumočnice Tiché linky organizace Tichý svět
  • 2018: tlumočení v rámci projektu Pražská muzejní noc i pro neslyšící
  • 2018: podílení se na zpřístupnění projektu Open House Praha neslyšící veřejnosti, tlumočení prohlídek

Vzdělání:

  • 2015–2019: studentka tlumočnické specializace oboru Čeština v komunikaci neslyšících FF UK
  • 2012–2016: studentka oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UHK
  • 2020: Letní intenzivní tlumočnický kurz, Pevnost
  • 2018: Letní intenzivní tlumočnický kurz organizace Pevnost
  • 2018: Kondiční kurz tlumočení pod záštitou České komory tlumočníků znakového jazyka