Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů Střední školy

Výsledky uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v termínech 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 a v náhradním termínu 13. 5. 2019.

vysledky 2019_1.kolo-NT

Přijatí uchazeči, kteří chtějí do školy nastoupit, si do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení podají do školy zápisový lístek.