Poplatky za studium

Školné

Pro studenty VOŠ je povinné školné ve výši 3.000 Kč/školní rok (možné zaplatit ve dvou splátkách – 1.500 Kč).

Platby zasílejte na číslo účtu: 3244648309/0800 (Česká spořitelna). Variabilním symbolem je vaše rodné číslo bez lomítka.

Datum splatnosti pro uhrazení první splátky (nebo celé částky) je 30. září daného školního roku.

Datum splatnosti pro uhrazení druhé splátky je 31. ledna daného školního roku. 

Ubytování

Letos není bohužel možné využít ubytování na internátě z důvodu plné kapacity.

Stravování

V případě zájmu nabízíme také stravování ve školní jídelně:

  • oběd 32,- Kč

Platby zasílejte na číslo účtu: 3244674339/0800 (Česká spořitelna). Do poznámky uveďte VOŠ a vaše jméno.