Poplatky za studium

Školné

Pro studenty VOŠ je povinné školné ve výši 3.000 Kč/školní rok (splatné ve dvou splátkách).

Platby zasílejte na číslo účtu: 3244648309/0800 (Česká spořitelna).

 

Ubytování

Pro zájemce nabízíme ubytování na internátě od 900,- do 1200,- měsíčně.

Platby zasílejte na číslo účtu: 3244648309/0800 (Česká spořitelna).

 

Stravování

V případě zájmu nabízíme také stravování ve školní jídelně:

  • snídaně 15,- Kč
  • oběd 27,- Kč
  • večeře 22,- Kč

Platby zasílejte na číslo účtu: 3244674339/0800 (Česká spořitelna).