Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby

Kód oboru: 65-51-E/01
Tříletý obor pro chlapce i dívky.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Žáci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru ke zvolenému oboru a na základě výsledků dosažených na základní škole.

Nároky na teoretickou výuku jsou sníženy a nevyučuje se cizí jazyk. V prvním a druhém ročníku se teoretické vyučování a odborný výcvik střídají v týdenních intervalech. Odborný výcvik probíhá ve moderně vybavené cvičné kuchyňce a školní jídelně v areálu školy. Ve třetím ročníku mohou být žáci umístěni na smluvním pracovišti v místě bydliště, či jeho blízkosti.

Absolventi se uplatní zejména v restauračních zařízeních a v kuchyních závodního stravování.

Ve školním roce 2024/2025 tento obor nebude otevřen.