MŠ Štefánikova

O nás

DSC_3648 DSC_3671 DSC_3657 DSC_3565

 

Mateřská škola Štefánikova je specializované pracoviště, zajišťující odbornou (prevenční a intervenční) péči dětem se sluchovým, řečovým a kombinovaným postižením. Děti jsou přijímány na základě doporučení Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami sluchu a řeči Duháček. Více informací na www. spcduhacek.cz/.

V našem předškolním zařízení zajišťují kvalifikovaní pedagogové a asistenti pedagoga všestrannou výchovně – vzdělávací péči dětem ve věku 3 – 7 let dle Školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět s úsměvem“. Tento program je oproti běžným vzdělávacím programům pro předškolní vzdělávání doplněný o intenzívní individuální a kolektivní logopedickou péči.

Mateřská škola nabízí vzdělávání celkem v 5-ti třídách. V současné době jsou otevřené 2 třídy pro děti s vadami sluchu, ve kterých se na komplexním výchovně vzdělávacím procesu dětí podílí 2 neslyšící a 1 slyšící učitelka, dále pak 1 logopedka se zaměřením na surdopedii. Děti jsou vzdělávány metodou bilingválního vzdělávání. Děti s lehkou vadou sluchu a děti nedoslýchavé jsou zařazeny do tříd pro děti s vadami řeči. V návaznosti na předškolní vzdělávání pokračují děti na ZŠ pro děti s vadami sluchu v areálu školy. Více informací na www.neslhk.com/zakladni-skola-pro-sluchove-postizene/.

Ve třídách pro děti s vadami řeči jsou umísťovány děti s různým typem a stupněm řečové vady. Ucelený proces vzdělávání probíhá prostřednictvím slyšících učitelek, asistentů pedagoga a logopedky. Pokud dítě zcela nezvládne kompenzovat logopedický problém v průběhu předškolního vzdělávání, může dále pokračovat v areálu školy na ZŠ logopedické, kde má vytvořeny veškeré podmínky pro úplné odstranění řečové vady. Posléze může nastoupit na běžnou základní školu. Více informací na www.zs-logopedicka.cz.

Provoz MŠ je Po – Pá od 6:30 do 16:00 hodin

 

Najdete nás také na facebooku:

Facebook – MŠ pro vady sluchu a MŠ pro vady řeči – Hradec Králové