MŠ Štefánikova

Odkaz na naše nové webové stránky, kde najdete veškeré informace:
http://www.mshradeckralove.estranky.cz/

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 5.5.2023

 

 

Zápis ukrajinských dětí proběhne 13. 7. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hod. v MŠ Štefánikova 549.

S sebou:

  • vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání,
  • lékařskou zprávu potvrzující smyslový zdravotní handicap dítěte, vydanou českým zdravotnickým zařízením,
  • kopii „Doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení“ pro zařazení do naší mateřské školy,
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii očkovacího průkazu dítěte (není potřeba u dětí plnící povinnou docházku), nebo lékařské potvrzení, že dítě nemůže být očkováno ze zdravotních důvodů,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce.