MŠ Štefánikova

O nás

DSC_3648 DSC_3671 DSC_3657 DSC_3565

 

O nás

Mateřská škola Štefánikova je specializované pracoviště, zajišťující odbornou (prevenční a intervenční) péči dětem se sluchovým, řečovým a kombinovaným postižením. Děti jsou přijímány na základě doporučení Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami sluchu Duháček (více informací na www.spcduhacek.cz) a centra pro děti s vadami řeči Logáček (více informací na www.spclogacek.cz )

 

V našem předškolním zařízení zajišťují kvalifikovaní pedagogové a asistenti pedagoga všestrannou výchovně vzdělávací péči dětem ve věku 3–7 let dle Školního vzdělávacího programu s názvem „Objevujeme svět s úsměvem“. Tento program je oproti běžným vzdělávacím programům pro předškolní vzdělávání doplněný o intenzívní individuální a kolektivní logopedickou péči a garantuje co nejlepší a nejplynulejší start do školního života. Cílem je překonávat jazykové a komunikační bariéry a vychovat z dětí sebevědomé jedince navzdory jejich postižení.

 

V současné době nabízí mateřská škola vzdělávání celkem ve 4 třídách. V jedné třídě se sdružují děti s těžšími vadami sluchu, kterým se komplexně věnují dvě neslyšící a jedna slyšící učitelka a logopedka se zaměřením na surdopedii. Podstatou takového personálního složení je snaha vzdělávat děti bilingválně, tedy prostřednictvím českého jazyka a českého znakového jazyka, což vede k všestrannému rozvoji komunikačních dovedností jak v rámci neslyšící komunity, tak i ve většinové společnosti, a k vytvoření zdravé identity dítěte. V návaznosti na předškolní vzdělávání mohou děti pokračovat ve vzdělávání na ZŠ pro děti s vadami sluchu v areálu školy (více na www.neslhk.com/zakladni-skola-pro-sluchove-postizene/).

 

Děti s lehkými vadami sluchu a děti nedoslýchavé jsou pak zařazeny do zbylých tříd pro děti s vadami řeči, kde se učí komunikovat převážně českým mluveným jazykem a připravují se tak na život ve většinové společnosti. V daných třídách je dětem nedoslýchavým a dětem s různým typem a stupněm řečové vady věnována maximální kolektivní i individuální logopedická péče, kterou zajišťují logopedky za pomoci slyšících učitelek a asistentů pedagoga. Po absolvování MŠ mohou děti nastoupit na běžnou ZŠ nebo pokračovat v areálu školy na ZŠ logopedické, která má vytvořeny veškeré podmínky pro úplné odstranění řečové vady (více na www.zs-logopedicka.cz).

 

Děti s kombinovaným postižením jsou posuzovány individuálně a bývají zařazeny do tříd v závislosti na typu a případné dominanci některého z postižení. Péče, kterou jim zajišťují speciální pedagogové z řad surdopedů, psychologů a jiných zaměření, je jim věnována takovým způsobem, aby jim pomohla překonávat překážky běžného života a zapojila je do většinové společnosti jako rovnocenné jedince.

 

Provoz MŠ je Po – Pá od 6:30 do 16:00 hodin

 

Najdete nás také na facebooku:

Facebook – MŠ pro vady sluchu a MŠ pro vady řeči – Hradec Králové