Výchovné poradenství

Výchovné poradenství ve škole probíhá na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaromíra Nováková

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče: úterý 12:00 – 13:00, 15:0 – 15:30

a dále kdykoli po individuální domluvě

Kontakty:     tel: 606 776 425

                      e-mail: jaromira.novakova@neslhk.com

 

Oblasti působení výchovného poradce:

  1. Podpora studentů při studiu
  2. Kariérové poradenství
  3. Zabezpečení týmové spolupráce v rámci pedagogického sboru
  4. Informačně-osvětová činnost
  5. Spolupráce se školním metodikem prevence

 

Užitečné odkazy:
Zaměstnání, vysoká škola, …
  www.infoabsolvent.cz
          www.vysokeskoly.cz
          www.kampomaturite.cz
          www.jobs.cz
          internetové kurzy pro TSP MU:  http://www.aleph.cz
          internetové kurzy pro scio testy:   http://nsz.aleph.cz

Psychologické problémy, sociální problémy

www.duhacek.cz

          www.pppkhk.cz
          www.mozaikahk.cz:90