Vzdělávání pedagogů 2015/2016

Kurzy českého znakového jazyka

určeno pro pedagogy; leden – červen 2016; jazykové vzdělávání

Podpora konstruktivního myšlení žáků prostřednictvím práce se stavebnicemi a hlavolamy

určeno pro pedagogy 1. stupně; září – prosinec 2015; rozvoj profesních dovedností

Inspiromat nápadů pro práci s textilem a modelovacími hmotami ve škole

určeno pro pedagogy 2. stupně; září – prosinec 2015; rozvoj profesních dovedností

Netradiční využití kovů a přírodních materiálů při práci se žáky ve škole

určeno pro pedagogy; září – prosinec 2015; rozvoj profesních dovedností

Matematika podle profesora Hejného

určeno pro pedagogy 1. stupně; leden – březen 2016; jazykové vzdělávání

Blenden learning

určeno pro pedagogy; leden – březen 2016; jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání, OPVK

určeno pro pedagogy; září – prosinec 2015; jazykové vzdělávání

Matematické prostředí v metodě profesora Hejného

určeno pro pedagogy 1. stupně; leden – březen 2016; rozvoj profesních dovedností

Slovní úlohy metodou profesora Hejného

určeno pro pedagogy 1. stupně; leden – březen 2016; rozvoj profesních dovedností

Matematika profesora Hejného v MŠ

určeno pro pedagogy MŠ; leden – březen 2016; rozvoj profesních dovedností

Aplikace EtV v praxi

určeno pro koordinátory EtV; září – prosinec 2015; podpora vzdělávání v rámci EtV

EtV semináře pro sborovny

určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; září – listopad 2015; podpora vzdělávání v rámci EtV

EtV v MŠ

určeno pro pedagogy MŠ; září 2015; podpora vzdělávání v rámci EtV

Vývojová dysfázie

určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; listopad 2015; metodika školní práce

Lehká mozková dysfunkce

určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; listopad 2015; metodika školní práce

Balbuties

určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; únor 2016; metodika školní práce u dětí s koktavostí

Aspergerův syndrom

určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; únor 2016; metodika školní práce u dětí s AS

Komunikace s rodičem dítětem se zdravotním postižením

určeno pro pedagogy 1. a 2. stupně; květen 2016; praktické ukázky, návody, rady

Prostředky AAK v polytechnické výchově v MŠ

určeno pro pedagogy MŠ; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Metoda Dobrého startu v MŠ

určeno pro pedagogy MŠ; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Školský zákon

určeno pro pracovníky SPC; listopad 2015, prosinec 2015; metod.inkluz. vzdělávání

Referenční zkoušky pro řidiče služebního auta

určeno pro pedagogy úseků; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Konference Inkluzivní vzdělávání neslyšících, organizoval Asnep ve spolupráci se školou, UHK

určeno pro pedagogy všech úseků; září 2015; rozvoj profesních dovedností

Preventivní program – Agresor ve škole, Policie ČR

určeno pro pedagogy a nepedagogy školy; srpen 2015; rozvoj profesních dovedností

Školení BOZP a PO

určeno pro pedagogy a nepedagogy školy; září 2015; podpora bezpečnosti

Inkluzivní vzdělávání neslyšících, PS ČR

určeno pro pedagogy; únor 2016; inkluze