Vzdělávání pedagogů

Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy školy
2017, 2018, 2019, 2020,
Kurzy českého znakového jazyka pro nepedagogy školy
2017, 2018, 2019, 2020
Kurzy českého jazyka pro neslyšící pedagogy školy
2018, 2019, 2020

2021/2022

   

Spolek AAK – Mgr. Bohdana Voříšková

Znak do řeči

CKOP

Školení pro AP/sluch

Descartes, vzděl. agentura

Stres a jeho zvládání

Počítačová služba, s. r. o.

MS-Excel – Vizualizace dat

CKOP

Zákon o pedagogických pracovnících

ICT KÚ

Digitalizační pomůcky pro MŠ

V lavici s.r.o – Praha

Dvouleté dítě v MŠ a jak s ním pracovat

V lavici s.r.o – Praha

Dítě mladší 3 let v MŠ

UHK, Etická výchova o.p.s.

“S Komenským škola jinak” – prof. J. Hábl

PF UK Praha

Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností  podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

DVPP

Projektová výuka a únikové hry

UP Olomouc (Třebíč)

Metodika kariérového poradenství

CVKHK

Jak na projektovou výuku a únikové hry ve školách a školských zařízeních

Descartes, vzděl. agentura

Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy?

PF UK Praha

Trénink jazykových schopností  podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa

EKS, z. s.

Kariérové poradenství v praxi

CKOP

Školení AP/Zrak

CKOP

Školení AP/zrak

CKOP

Školení AP/zrak

Descartes, vzdělávací agentura

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

MŠ Štfánikova-

Metodické setkání

iSophi

MŠ Štfánikova-

Metodické setkání

Směrnice MŠ

MŠ Šefánikova-

Metodické setkání

Evaluační proces v MŠ

CKOP

Školení AP – práce s dítětem s VS

MŠ Šefánikova-

Metodické setkání

Nový systém stravování

Počítačová služba, s. r. o.

Úprava a správa fotografií – bezplatné a on-line aplikace

CVKHK

Formativní hodnocení a jeho význam

CVKHK

Uvádím v MŠ – Psychohygienická a psychosomatická péče, sebereflexe

CKOP

Školení pro AP/sluch

EKS, z. s.

Úvod do problematiky kariérového poradenství

NPI –

Mgr. Lada Drimlová

Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost

online

Logopedická konference

 

VOKS školení

 

Rozvoj jazykových schopností

PdF UP Olomouc (Brno) Tyflosekce

Rozvoj žáka se ZP prostřednictvím prostorové orientace

Počítačová služba s. r. o.

MS Powerpoint – běžné úpravy

škola

CKOP školení Dítě s vadou sluchu

Descartes, vzděl. agentura

Competetions and Games in English Lessons

ZŠ logopedická

OPEN DYSLEXIC

ZŠ logopedická

Responzivní (formativní) hodnocení

Schola Empirica

Webinář Skills Builder

Vydavatelství Taktik

Občanská výchova s Robertem Čapkem

Pedagogické dny UHK

Formativní hodnocení

Haňavcová L.

Školení 1. pomoci u dětí v MŠ

CVKHK

Leváctví, lateralita u dětí v MŠ

CVKHK- P.Vávrová

Uvádím v MŠ – Teorie a praktický nácvik nástrojů motivace

Descartes, vzdělávací agentura

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

PMeduca – P.Miltová

Respirační onemocnění u dětí předškolního věku – kdy do školky ano a kdy ne

PMeduca -P.Miltová

Podávání léků dětem ve vzděl. zařízení (webinář)

PMeduca – P.Miltová

Podávání léků a léčivých přípravků u dětí v MŠ

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Portfolium dítěte

MŠ Štefánikova-

Sdílení zkušeností

Návštěva v MŠ Pastelka, Pardubice

FN HK

Mezioborové konzilium

online

Školení jazykových kompetencí dle Elkonina

online

Týden mozku – sluch, řeč, mozek

škola

Náhled mezi pedagogy, kolegiální podpora

škola

Školení první pomoci

škola

Moderní učitel MŠ, nástroje motivace

NPI

IT

Nakladatelství Taktik

Čtenářská gramotnost na druhém stupni
– webinář 

UPCE

Konference UPCE, rovná práva studentů s SVP

škola

Problematika pedagogické intervence a její aplikace ve školách

I.Haňavcová

Školení 1. pomoci pro děti v MŠ

FFUK Praha

Distanční výuka neslyšících a nedoslýchavých žáků, výuka jazyků

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Zápis a vedení elektronických tříd. knih

MŠ Štefánikova-

Metodické setkání

Úprava systému vzdělávání v surdo tř.

A.Košťálová

Digitální únava očí (webinář)

Nakladatelství Taktik

Hudební výchova

Nakladatelství Taktik

Interaktivita hravě

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Práce s nadanými dětmi

online

Klima školy

Schola Empirica

webinář Skills Builder – Rozvoj měkkých dovedností u žáků se SVP, zkušenosti z Velké Británie

CVKHK

Práce s aplikacemi a jejich sdílení

ZŠ logopedická

Metodika ČT EDU

PMeduca – P. Miltová

Akutní parazitální onemocnění u dětí předškolního věku

FN HK

Mezioborové konzilium komunikace 

MŠ Štefánikova-

Metodické sdružení

Program – Správa MŠ

škola

Náhled mezi pedagogickými pracovníky

kolegiální podpora

webinář

Rozvoj čtenářské gramotnosti

PHONAK

Prezentace nových kompenzačních pomůcek pro klienty SP

CKOP

webinář

Terapie orální pozice

ZŠ logopedická

Seznámení s metodikou SEDUO, JSNS, ŠKOLA SNŮ

Sdružení SPLAV

Jak na logopedickou chvilku ve školní družině

SYPO

webinář

Komunikace  s rodiči – nejen při třídní schůzce

Pmeduca

webinář

Respirační onemocnění – rýma, kašel u dětí v MŠ

ZŠ logopedická

Aplikace psychologie ve výuce

Schola Empirica

Webinář Skills Builder

Sdružení SPLAV

Dítě s ADHD

Autoškola Šlechta

Školení řidičů 

ČJS JEP Královéhradeckého a Pardubického kraje

Konference České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

ZŠ logopedická

Sdílená bílá tabule FLINGA

ZŠ logopedická

E-learning a hry pro zvládání agresivity

Jitka Pourová

Výuka čtení v češtině jako cizím jazyce (webinář)

Webinář- Mgr. Miltová

Nemocné dítě v MŠ, jak mluvit s rodiči

Národní ped. institut ČR v HK

KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP

MŠMT

Školení uzpůsobení podmínek MZ

škola

Školení řidičů

Cvkhk Štefánikova

Základní techniky práce s dítětem v krizi

Cvkhk Štefánikova

Moderní učitel MŠ aneb začínám v MŠ

ZŠ logopedická

Zkušební on-line výuka ve školním prostředí

Dovednosti pro 21. století

(webinář zdarma)

Škola, která podporuje talenty dětí

FNHK

Mezioborové konzilium komunikačních poruch 

MŠMT

Pražský logopedický den – logopedická konference

CKOP

Diagnostika žáka s logopedickým postižením

INFRA, s.r.o.

(webinář)

Dobře fungující týmy v práci škol

ZŠ logopedická

Metodika Ancient Earth

DVPP MŠMT

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

NIDV

(Pardubice)

Hospitace – součást řízení školy

Jitka Pourová

Výuka psaní v češtině jako cizím jazyce

UHK

Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními potřebami ICIPSEN

UHK a škola Štefánikova

Mezinárodní konference pro inkluzi osob se spec. potřebami – ICIPSEN

UHK

Mezinárodní konference pro inkluzi osob se spec. potřebami – ICIPSEN

Jamex Prideaux
Velká Británie

Webinář Skills Builder – on line setkání

Pmeduca

webinář

Dítě nechodí  do školky pořád, jen když je zdravé

INFRA, s.r.o.

(webinář)

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

škola

kurz ČZJ pro nové pedagogy

škola

kurz ČZJ pro nepedagogy

škola

kurzy ČZJ pro zaměstnance

INFRA, s.r.o.

(webinář)

Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti

INFRA

Schůzka metodiků prevence

SYPO

(webinář zdarma)

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

(21-48-13-WZUVES-01)

škola

BOZP, PO

ZŠ logopedická

Distanční vzdělávání žáků a Google Classroom

ZŠ logopedická

Logopedické vady u žáků naší školy a jejich vliv na proces vzdělávání.

škola

BOZP, PO

škola

BOZP, PO

škola

BOZP a PO

ZŠ logopedická

Seminář – metodika pro třídní učitele

Předškolní poradna – Marcela Zajícová

(webinář zdarma)

 

Metodické sdružení

 

Metodické sdružení

 

Školení – iSophi

Pedagogická diagnostika
RVP PV

 

ŠVP PV

 

Pedagogická diagnostika