SPC

CKOP

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením
Raná péče/ SPC (Duháček)/Centrum metodické podpory

E-mail: info@ckop.cz
Mobil: +420 606 716 320, +420 702 088 481;

Adresa:
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Karlínské náměstí 59/12 (6. patro), 186 00 Praha 8
Web: www.ckop.cz

Speciálně pedagogické centrum
pro klienty s narušenou komunikační schopností

primárně pro klienty s logopedickými vadami

Krajský koordinátor logopedické péče – PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
e-mail: petra.bendova@neslhk.com
tel.: +420 720 951 533

Mgr. Martina Hudcová (primární kontakt pro objednávání klientů)
tel.: +420 774 333 795

Web:  http://www.spclogacek.cz/

Speciálně pedagogické centrum
pro klienty s vadami zraku

PhDr. Stanislava Šustová
e-mail: stanislava.sustova@neslhk.com
tel.: +420 720 951 320

Web: www.spczphk.wbs.cz