SPC

CKOP

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením Raná péče/ Speciálněpedagogické centrum/Centrum metodické podpory

Mgr. Pavla Pražáková
E-mail: pavla.prazakova@ckop.cz
Mobil: +420725923298

Mgr. Kateřina Výtisková (primární kontakt pro objednání klientů)
E-mail: katerina.vytiskova@ckop.cz
Mobil: +420606776424

Adresa:
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Karlínské náměstí 59/12 (6. patro), 186 00 Praha 8
Web: www.ckop.cz

Speciálně pedagogické centrum
pro klienty s narušenou komunikační schopností

primárně pro klienty s logopedickými vadami

tel.: +420 720 951 533

Bc. Gabriela Krásná DiS. (primární kontakt pro objednávání klientů)
tel.: +420 774 333 795
tel.: +420 720 951 533

Web:  http://www.spclogacek.cz/

Speciálně pedagogické centrum
pro klienty s vadami zraku

PhDr. Stanislava Šustová
e-mail: stanislava.sustova@neslhk.com
tel.: +420 720 951 320

Web: www.spczphk.wbs.cz