Kuchař – číšník

Kuchař – číšník

Kód oboru: 65-51-H/01
Obor pro chlapce i dívky
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
Žáci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru ke zvolenému oboru a na základě výsledků dosažených na základní škole.

Obor je zaměřen především na zvládnutí technologie přípravy jídel a jednodušší obsluhy. Žáci získají přehled o celé oblasti společného stravování a základní informace o pravidlech obchodně-podnikatelských aktivit v oboru. Žáci se učí připravovat a ošetřovat základní suroviny, určené k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, příloh a výrobků teplé a studené kuchyně. Učí se zvládnout techniku výdeje pokrmů. Aktivně se podílejí na přípravě jídel pro školní jídelnu a bistro, na základě objednávek vyrábějí široký sortiment kuchařských výrobků, které se každý den prodávají zákazníkům.

Žáci se během učební doby zúčastňují tuzemských i zahraničních kuchařských soutěží.

Absolventi se jsou připraveni na práci samostatného kuchaře, kuchaře ve školních jídelnách a ve všech stravovacích zařízeních (výuční list umožňuje získání živnostenského listu).