Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská a čalounická výroba

Kód oboru: 33-56-E/01
Tříletý obor pro chlapce.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Žáci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru ke zvolenému oboru a na základě výsledků dosažených na základní škole.

Nároky na teoretickou výuku jsou sníženy a nevyučuje se cizí jazyk. V prvním a druhém ročníku se teoretické vyučování střídá s odborným výcvikem v týdenních intervalech. Ve třetím ročníku jsou žáci na praxi čtyři dny v týdnu. Odborný výcvik probíhá v dobře vybavených truhlářských dílnách v prostorách školy.

Absolventi se uplatní v jakékoli truhlářské dílně při výrobě nábytku, oken, dveří, dřevěných podlah, obložení atd.

Ve školním roce 2024/2025 tento obor nebude otevřen.