ZŠ logopedická

www.zs-logopedicka.cz

 • třídy pro žáky s logopedickými vadami (1. – 9. ročník)
 • třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (2. – 9. ročník)
 • výuka dle osnov pro běžné ZŠ
ZŠ logopedická, ilustrační foto

ZŠ logopedická, ilustrační foto

Zajišťujeme

 • výuku žáků v malém třídním kolektivu po celou dobu školní docházky (6 – 12 žáků ve třídě)
 • individuální přístup  založený na  osobních potřebách žáka
 • logopedickou péči během výuky i po vyučování
 • prvky nápravné a relaxační péče realizované ve výuce speciálními pedagogy
 • specifický přístup při hodnocení výsledků žáka
 • moderní výukové metody, netradiční formy výuky
 • pořádání exkurzí vztahujících se k výuce
 • školní družinu pro žáky prvního stupně
 • příspěvek žákům na školní pomůcky po celou dobu školní docházky

Nabízíme

 • přestup žáků během školního roku
 • pravidelnou účast na škole v přírodě, turistickém a lyžařském kurzu
 • účast na soutěžích, sportovních akcích
 • stravování v moderní školní jídelně
 • internátní ubytování
 • smysluplné trávení volného času v zájmových kroužcích

Škola zařazena do sítě Zdravých škol České republiky.

Škola zařazena do sítě Tvořivých škol.