ZŠ pro žáky s narušenou komunikační schopností

Škola poskytuje vzdělávání žákům se závažným narušením komunikačních schopností bez kauzální závislosti na jiném typu postižení a bez závažných poruch chování. Výuka probíhá podle ŠVP, které vychází z RVP ZV. Našim cílem je odstranění či zmírnění vady a začlenění žáka zpět do kmenové školy

V rámci učebního plánu probíhá výuka předmětu Komunikativní dovednosti, který je zaměřen na artikulační cvičení a na rozvoj slovní zásoby dětí. Výuku vedou učitelé s logopedickou kvalifikací.

Dále žákům jedenkrát týdně poskytujeme individuální logopedickou péči, která je vedena zkušenými logopedkami. Ty žákům pomáhají v nápravě artikulace hlásek a v reedukaci všech jazykových rovin.

Jsme státní škola, naším zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Výuka včetně individuální logopedické péče je bezplatná.

Bližší informace o škole najdete na těchto stránkách: www.zs-logopedicka.cz

ZŠ logopedická, ilustrační foto

ZŠ logopedická, ilustrační foto

Škola zařazena do sítě Zdravých škol České republiky.

Škola zařazena do sítě Tvořivých škol.