ZŠ pro žáky s narušenou komunikační schopností

Naše škola poskytuje vzdělávání dětí s vadami řeči v kolektivu 10–12 žáků, což umožňuje individuální přístup učitele.  Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Proto mohou naši žáci po ukončení 9. ročníku studovat na kterékoliv střední škole nebo se zařadit do kmenových základních škol po odstranění řečové vady.

V rámci učebního plánu probíhá výuka předmětu Komunikativní dovednosti, který je zaměřen na artikulační cvičení a na rozvoj slovní zásoby dětí. Výuku vedou učitelé s logopedickou kvalifikací.

Dále žákům jedenkrát týdně poskytujeme individuální logopedickou péči, která je vedena zkušenými logopedkami. Ty žákům pomáhají v nápravě artikulace hlásek a v reedukaci všech jazykových rovin.

Jsme státní škola, naším zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Výuka včetně individuální logopedické péče je bezplatná.

Bližší informace o škole najdete na těchto stránkách: www.zs-logopedicka.cz

ZŠ logopedická, ilustrační foto

ZŠ logopedická, ilustrační foto

Škola zařazena do sítě Zdravých škol České republiky.

Škola zařazena do sítě Tvořivých škol.