Kontakty

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Adresa školy: Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové

Mgr. Bc. Iva Rindová
ředitelka
e-mail: iva.rindova@neslhk.com
tel.: + 420 776 213 424

Mgr. Pavel Pražák
statutární zástupce ředitelky
email: pavel.prazak@neslhk.com
tel.: +420 606 776 411

Sekretariát školy  (7.00–15.30)
email: info@neslhk.com
tel.: +420 777 725 340

Mgr. Vladimíra Žďárková
kontaktní pracovník pro rodiče dětí se zdravotním postižením a pro pracovníky poradenských zařízení

  • informace o přijímání dětí a žáků, přihlášky do MŠ, ZŠ, SŠ
  • informace z oblasti speciálněpedagogické, systém péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce školy s SPC a PPP

email: skola@neslhk.com
tel.: +420 606 716 320

Kontakt na zmocněnce školy:
e-mail: poverenecgdpr@neslhk.com

WHISTLEBLOWING
e-mail: oznamovatel@neslhk.com

IČO: 62690361
ID datové schránky:  y4made9
Číslo účtu školy: 324 464 8309/0800 (Česká spořitelna)
Číslo účtu školní stravování: 324 467 4339/0800 (Česká spořitelna)

Mateřská škola – pracoviště Štefánikova

třídy pro děti se sluchovým znevýhodněním a třídy pro děti s narušenou komunikační schopností

Bc. Kateřina Rindová
e-mail: katerina.rindova@neslhk.com
mobil: +420 606 776 416

Mateřská škola – pracoviště Brněnská

třídy pro děti s narušenou komunikační schopností

Mgr. Markéta Sedláčková
e-mail: marketa.sedlackova@neslhk.com
mobil: +420 606 776 428

Mateřská škola – pracoviště Šimkova

třídy pro děti se zrakovým znevýhodněním

Mgr. Daniela Holečková
e-mail: daniela.holeckova@neslhk.com
mobil: +420 606 776 441

Základní škola

žáci s narušenou komunikační schopností

Mgr. Petra Dvořáčková
email: petra.dvorackova@neslhk.com
mobil: +420 724 916 215

žáci se sluchovým znevýhodněním

Bc. Vladimíra Lišková
email: vladimira.liskova@neslhk.com
mobil: +420 724 916 585

Střední škola

Obory: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Reprodukční grafik pro média, Reprodukční grafik

Mgr. Jaromíra Nováková
e-mail: jaromira.novakova@neslhk.com
mobil: +420 606 776 425

Střední škola

Obory: kuchař, cukrář, truhlář, umělecký truhlář, řezbář, kuchařské a cukrářské práce, truhlářské práce, nástavbové studium Podnikání

Ing. Helena Urbanová
e-mail: helena.urbanova@neslhk.com
mobil: +420 606 776 420

Vyšší odborná škola

Studijní program: Tlumočnictví českého znakového jazyka, Tlumočnictví českého znakového jazyka –  pedagogické asistentství

Mgr. Pavla Machová, M.A.  Ph.D.
e-mail: pavla.machova@neslhk.com
mobil: +420 724 862 721

Speciálně pedagogické centrum
pro klienty s narušenou komunikační schopností

Mgr. Iva Rindová
e-mail: iva.rindova@neslhk.com
tel.: +420 774 333 795

Speciálně pedagogické centrum
pro klienty se zrakovým znevýhodněním

PhDr. Stanislava Šustová
e-mail: stanislava.sustova@neslhk.com
tel.: +420 720 951 320

Centrum komplexní odborné podpory
pro klienty se sluchovým znevýhodněním

Mgr. Pavla Pražáková
e-mail: pavla.prazakova@neslhk.com
tel.: +420 702 088 481

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Alexandr Zich
e-mail: alexandr.zich@neslhk.com
tel.: +420 607 032 509

Internát

Mgr. Svitlana Cihlová
e-mail: svitlana.cihlova@neslhk.com
mobil: +420 702 215 958

Školní jídelna

e-mail: odhlasky@neslhk.com
mobil: +420 777 725 340