Tlumočnický tým

Tlumočnický tým

Na naší škole je zajištěno tlumočení z a do českého znakového jazyka, což umožňuje plnohodnotnou a bezproblémovou komunikaci mezi žáky, studenty, pedagogy a dalšími zaměstnanci nejen v rámci výuky, ale i při dalších akcích pořádaných školou.

Tlumočník je přítomen ve výuce především na SŠ a VOŠ, u zkoušek, přijímacího řízení, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, na exkurzích, výletech, třídních schůzkách, pedagogických radách a dalších aktivitách souvisejících s každodenním chodem školy. Tlumočeny jsou samozřejmě také například provozní porady, konzultace, setkání s rodiči, besídky, školní akce či divadelní vystoupení, která probíhají v rámci mateřské, základní i střední školy.

Tlumočníci se při vykonávání činnosti řídí Školním řádem a Etickým kodexem organizace Česká komora tlumočníků znakového jazyka a většina je i jejími řádnými či přidruženými členy.

Etický kodex Komory 
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Všichni členové týmu se dále vzdělávají ve své profesi, a to mimo jiné i za finanční podpory naší školy. O zajímavých seminářích či konferencích, kteří naši tlumočníci navštívili, si můžete přečíst v jednotlivých medailoncích.

Vedoucí týmu, který nyní čítá 9 členů, je Věra Beranová.

Kontakt

Věra Beranová

Alžběta Cvrčková

Kateřina Červinková Houšková

Petra Dvořáková

Iveta Kalousková

Jana Lachmanová

Anna Linhartová

Pavla Pichová

Monika Schad

Lucie Tužová