Tlumočnický tým

Tlumočnický tým

Na naší škole je zajištěno tlumočení z a do českého znakového jazyka, což umožňuje plnohodnotnou a bezproblémovou komunikaci mezi žáky, studenty, pedagogy a dalšími zaměstnanci nejen v rámci výuky, ale i při dalších akcích pořádaných školou.

Tlumočník je přítomen ve výuce především na SŠ a VOŠ, u zkoušek, přijímacího řízení, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, na exkurzích, výletech, třídních schůzkách, pedagogických radách a dalších aktivitách souvisejících s každodenním chodem školy. Tlumočeny jsou samozřejmě také například provozní porady, konzultace, setkání s rodiči, besídky, školní akce či divadelní vystoupení, která probíhají v rámci mateřské, základní i střední školy.

Tlumočníci se při vykonávání činnosti řídí Školním řádem a Etickým kodexem organizace Česká komora tlumočníků znakového jazyka a většina je i jejími řádnými či přidruženými členy.

Etický kodex Komory 
(dokument ke stažení ve formátu PDF)

Všichni členové týmu se dále vzdělávají ve své profesi, a to mimo jiné i za finanční podpory naší školy. O zajímavých seminářích či konferencích, kteří naši tlumočníci navštívili, si můžete přečíst v jednotlivých medailoncích.

Vedoucí týmu, který nyní čítá 6 členů, je Lucie Tužová.

Kontakt

 

foto Lucie Tužová

Lucie Tužová

foto Lucie Schneiderová

Lucie Schneiderová

foto Jindřich Mareš

Jindřich Mareš

foto Karolína Kalendová

Karolína Kalendová

foto Pavla Pichová

Pavla Pichová

foto Kateřina Červinková Houšková

Kateřina Červinková Houšková