Internát

Internát

Internát

Internát

Internát školy se nachází v prvních dvou patrech třípodlažní budovy a je se školou přímo propojen, takže ubytované děti a žáci nemusí při přecházení opouštět budovu či areál školy. Internát je bezbariérový, s výtahem. Internát i celý objekt školy jsou zabezpečeny bezpečnostním kamerovým systémem. Pohodlí a pocit bezpečí našich děti a žáků jsou pro nás velmi důležité.

Provoz a časový harmonogram (rozvrh/časový plán) internátu

Časový harmonogram internátu je diferencován vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jednotlivých dětí a žáků. Ti jsou rozděleni do menších skupin a o každou skupinu se stará jeden vychovatel. Každá skupina má svůj denní rozvrh a specifický program. Každá skupina má aktivně možnost si utvářet denní program – nejen s ohledem na školní povinnosti, ale také podle vlastních zájmů a přání.

Svým zaměřením aktivity internátu kladou důraz na posilování samostatnosti a zodpovědnosti děti a žáků a systematický rozvoj dovedností a návyků, které jim následně umožní plnohodnotné zapojení do běžné společnosti.

Typický rozvrh

Ráno
budíček je zpravidla v 6:30 hodin, potom snídaně a odchod do tříd v 7:50 hodin

Odpoledne
odpolední program začíná ve 13:00 hodin přípravou domácích úkolů, návštěva kroužků, jiné zájmové aktivity; odchod na večeři je kolem 17:30 hodin

Večer
večerní program je individualizovaný, podle věku a zájmů dětí – sledování filmů, procházka, příprava na školu, četba, aktivity na počítači, apod.; večerka je pro všechny ve 22:00 hodin

Neděle – Pátek/Září – Červen

Provoz internátu začíná v neděli v 18:00 hodin (především pro děti a žáky, kteří dojíždí ze vzdálených míst a kteří by nestíhali pondělní ranní výuku) a končí v pátek v 15:00 hodin. Výjimku potom tvoří dny školních prázdnin a státních svátků.

Ubytování a stravování

Děti a žáci jsou ubytovaní v bytových buňkách, které tvoří dvě ložnice se sociálním zařízením a obývací pokoj, který slouží i jako místnost pro přípravu žáků do školy a rovněž slouží jako zázemí pro vychovatele. Každý pokoj je barevně vymalován, má základní vybavení (postele, skříně, školní stoly) a obývací pokoji má pohodlný nábytek (pohovky, křesla), TV, i koutek pro osobní občerstvení (s možností uvařit si čaj, kávu, apod.). Na každém patře je umístěna také jedna větší společenská místnost pro různé hry, besedy, kreativní činnosti, či společná setkávání děti a žáků z různých skupin. I na internátě je dětem a žákům dostupný přístup k internetu (WIFI systém), který je opatřen bezpečnostními filtry pro zabránění přístupu na dětem nevhodné webové stránky.

Celodenní stravování zajišťuje školní jídelna v komplexu školy. Jídelna nabízí vyváženou, pestrou, a věku odpovídající stravu.

Stravovací rozvrh

6:30 – 7:50 hod – snídaně

9:40 – 10:15 hod – svačina

11:30 – 14:00 hod – oběd

15:30 – 16:00 hod – svačina

17:30 – 18:30 hod – večere

Volný čas

Volný čas mohou děti a žáci trávit na svých pokojích nebo mohou využívat celého areálu školy, zcela podle svého věku a zájmu. V areálu školy jsou k dispozici vybavená tělocvična, posilovna, a venkovní hřiště, nebo také počítačová místnost, knihovna, či keramická dílna. Za podpory pedagogických pracovníků tak mohou všichni rozvíjet své schopnosti, záliby i talent v řadě zájmových útvarů.

Dále, děti i žáci mají možnost zapojit se i do řady aktivit nabízených mimo areál školy. Jedná se především o plavání v městském plaveckém bazénu, v zimě také o bruslení na lední ploše, nebo celoročně o turistické aktivity v okolí školy. Vše je velmi jednoduše dostupné MHD.

Snažíme se podporovat naše děti a žáky všestranně a otvíráme jim nové příležitosti. Informujeme je o aktivitách a zájmových kroužcích pořádaných okolními školami a v rámci města. V případě, že dítě či žák projeví zájem navštěvovat kroužek nabízený jinou institucí (např. specifický výtvarný kroužek nabízený v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové), po dohodě s rodiči a s vedením internátu se jim snažíme vyjít vstříc a pokud to situace vyžaduje, nabízíme zájemcům doprovod i relevantní podpůrná opatření (např. tlumočníka ČZJ).

Pedagogičtí pracovníci internátu

Pedagogický sbor tvoří skupinoví vychovatelé a pedagogičtí asistenti, kteří zajišťují noční služby. Všichni pedagogičtí pracovnici jsou seznámeni s nutnými právními předpisy a respektují práva všech dětí a dbají na jejich celkovou bezpečnost. Velmi důležitým aspektem při vzájemném setkávání a jednání je komunikace. Snažíme se, aby byla za každých okolností dostupná pro všechny zúčastněné.

Vedoucí vychovatel: Svitlana Cihlová