Internát

Internát

Internát

Internát

Internát zajišťuje výchovnou a ubytovací péči dětem, žákům, učňům a studentům se sluchovým hendikepem a/nebo vadami komunikace různého stupně.

Internát se nachází ve čtyřpodlažní budově vedle hlavní školní budovy a je nedílnou součástí areálu školy. S budovou školy je internát propojený chodbou se šatními skříňkami, a velkou místností zvanou Krček. Toto řešení umožňuje žákům pohyb v prostorách školy a internátu bez nutnosti opuštění budov.

Internát a školní budovy jsou zabezpečeny proti vstupu, pohybu a odchodu neautorizovaných osob. Pohodlí a pocit bezpečí našich děti a žáků jsou pro nás velmi důležité.

Provoz a časový harmonogram (rozvrh/časový plán) internátu

Výchovný proces a mimoškolní aktivita žáků na internátě probíhá pod vedením slyšících i neslyšících vychovatelů a asistentů pedagoga (nočních vychovatelů). Vychovatel vytváří denní program s ohledem na výchovně vzdělávací program a plnění školních povinností žáků s přihlédnutím k možnostem a přáním žáků.

Časový harmonogram internátu je diferencován vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jednotlivých žáků. Ti jsou rozděleni do menších skupin. O každou skupinu se stará jeden vychovatel. Všechny skupiny mají svůj denní rozvrh a specifický program. Skupiny se aktivně podílejí na možnosti utvářet si denní program – nejen s ohledem na školní povinnosti, ale také podle vlastních zájmů a přání.

Svým zaměřením aktivity internátu kladou důraz na posilování samostatnosti a zodpovědnosti žáků a systematický rozvoj dovedností a návyků, které jim následně umožní plnohodnotné zapojení do běžné společnosti.

Typický rozvrh

Ráno
budíček je zpravidla v 6:30 hodin, potom snídaně a odchod do tříd v 7:50 hodin

Odpoledne
odpolední program začíná ve 13:00 hodin přípravou domácích úkolů, návštěva kroužků, jiné zájmové aktivity; odchod na večeři je kolem 18:00 hodin

Večer
večerní program je individualizovaný, podle věku a zájmů dětí – sledování filmů, procházka, příprava na školu, četba, aktivity na počítači, apod.; večerka je pro všechny ve 22:00 hodin

Neděle – Pátek/Září – Červen

Provoz internátu začíná v neděli v 18:00 hodin (především pro děti a žáky, kteří dojíždí ze vzdálených míst a kteří by nestíhali pondělní ranní výuku) a končí v pátek v 15:00 hodin. Výjimku potom tvoří dny školních prázdnin a státních svátků.

Ubytování a stravování

Žáci internátu jsou ubytovaní v bytových buňkách. Bytová buňka je tvořena dvěma pokoji a klubovnou. Pokoje jsou dvoulůžkové případně třílůžkové. Bytová buňka je rovněž vybavena sociálním zařízením (koupelna a WC). Klubovna, která rovněž slouží jako zázemí pro vychovatele, je využívána žáky k aktivnímu odpočinku. Základním vybavením každého pokoje jsou lůžka, skříně, školní stoly a židle. Klubovna je vybavena TV a DVD přístroji, nábytkem pro odpočinek. Ve skříních klubovny jsou uloženy deskové a stolní hry, pomůcky na malování a výtvarnou činnost. Ke každé výchovné skupině je přidělena klubovna, ve které žáci s vychovatelem naplňují dlouhodobé i krátkodobé cíle výchovné skupiny. Zde je prováděna školní příprava a vyhotovují se domácí úkoly. Rovněž zde vychovatel může provádět individuální pohovory s žáky či výchovné diskuze. V kuchyňkách internátu mají žáci možnost ohřát si nebo připravit jídlo, čaj či kávu.

Na internátě je žákům k dispozici přístup na internet (WIFI). V souladu s bezpečnostní politikou školy je obsah filtrován a žáci nemají přístup k nevhodnému obsahu..

Celodenní stravování zajišťuje školní jídelna v komplexu školy. Jídelna nabízí vyváženou, pestrou, a věku odpovídající stravu.

Stravovací rozvrh

6:30 – 7:50 hod – snídaně

9:40 – 10:15 hod – svačina

11:30 – 14:00 hod – oběd

15:30 – 16:00 hod – svačina

18:00 – 19:00 hod – večeře

Volný čas

Volný čas mohou žáci trávit na svých pokojích nebo mohou využívat celého areálu školy přiměřeně svému věku a zájmu. V areálu školy je k dispozici vybavená tělocvična, posilovna, a venkovní hřiště, nebo také počítačová místnost, knihovna, či keramická dílna. Za podpory pedagogických pracovníků tak mohou žáci rozvíjet své schopnosti, záliby i talent v řadě zájmových útvarů.

Žáci mají možnost zapojit se i do řady aktivit nabízených mimo areál školy. Jedná se především o plavání v městském plaveckém bazénu, v zimě také o bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Celoročně lze praktikovat turistické aktivity v okolí školy. Všechny aktivity jsou velmi jednoduše dostupné pomocí MHD.

Snažíme se všestranně podporovat naše děti a žáky a otevírat jim nové příležitosti. Informujeme je o aktivitách a zájmových kroužcích pořádaných okolními školami a v rámci města Hradce Králové.

Byt Jablíčko 1 a 2

V rámci projektu alternativního bydlení „Bydlíme jako doma a žijeme mezi vámi“ škola ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové provozuje pro děti dva byty v centu města Hradec Králové ve Střelecké ulici a v Divišově ulici (Byt Jablíčko 1 a Jablíčko 2).

Žáci ubytovaní v Jablíčku po vyučování opouštějí společně s vychovatelkou areál školy. Do bytu odjíždějí zpravidla MHD. Jejich denní režim je ste

jný, jako režim v běžné rodině. Učí se být samostatní, zvládat každodenní běžné situace a podílejí se na obvyklém chodu domácnosti – nákupy potravin, příprava jednoduchých jídel, pomoc při úklidu apod. Dochází tak k podpoře sociálního učení dětí v přirozeném prostředí.

Ve volném čase se žáci integrují do většinové společnosti slyšících, nebo rozvíjejí své zájmy. Zhotovují kreativní výrobky, hrají společenské hry, sledují televizi, hrají si s hračkami, případně čtou knihy apod. Aktivně využívají možnosti navštěvovat zájmové kroužky ve škole.

Pedagogičtí pracovníci internátu

Pedagogický sbor tvoří skupinoví vychovatelé a pedagogičtí asistenti, kteří zajišťují noční služby. Všichni pedagogičtí pracovnici jsou seznámeni s nutnými právními předpisy a respektují práva všech dětí a dbají na jejich celkovou bezpečnost. Velmi důležitým aspektem při vzájemném setkávání a jednání je komunikace. Snažíme se, aby byla za každých okolností dostupná pro všechny zúčastněné.

Vedoucí vychovatel: Svitlana Cihlová