Reprodukční grafik

Reprodukční grafik

Kód oboru: 34-53-H/01
Obor pro chlapce i dívky
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
Žáci jsou přijímáni na základě ústního pohovoru ke zvolenému oboru a na základě výsledků dosažených na základní škole.

Charakteristika přípravy v oboru

Náplní studijního oboru je získávání technologických znalostí a dovedností pro přípravu tiskovin, elektronických publikací a přípravu dat pro klasický i digitální tisk prostřednictvím moderní počítačové techniky.
Během výuky se žáci seznámí se všemi technologickými a výrobními postupy, které mohou v praxi potřebovat. Získají přehled o materiálech i strojích a zařízeních používaných v polygrafické výrobě. Naučí se ovládat specializované programy v předtiskové fázi polygrafické výroby a volit vhodné pracovní postupy.

Školní vybavení

Vyučování odborných předmětů probíhá se stejnou počítačovou technikou a softwarem, se kterými budou žáci později pracovat v praxi. Všechny učebny jsou vybavené projektorem, prostřednictvím něhož vyučující názorně ukazuje prováděné postupy.
Učíme se a pracujeme na výkonných počítačích Apple, s profesionálními, specializovanými programy. K dispozici máme scanner, studiové zábleskové zařízení a fotoaparáty, digitální barevné tiskárny a dokončovací stroje a zařízení. Žáci se tak během výuky názorně seznámí s kompletním postupem výroby tiskovin.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru vzdělání Reprodukční grafik jsou připraveni samostatně a kompletně zpracovávat veškeré tiskové podklady pro výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě. Uplatnit se mohou v reklamních agenturách, v DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních úsecích nakladatelství, jako specializovaní pracovníci při realizaci venkovní reklamy, případně jako pracovníci v technologii výroby a zpracování obalů.