Tlumočnický tým: Jana Lachmanová

Jana Lachmanová

jana.lachmanova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

  • 2021–doposud: tlumočnice na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  • 2021–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
  • 2019–2021: dobrovolné tlumočení v komunitě Neslyšících

Vzdělání

  • 2021: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
  • 2019–2021: program Tlumočnictví českého znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové
  • 2016–2019: bakalářský obor Ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni