Mateřská školaka pro zrakově postižené

Mateřská školka Lentiℓka

MŠ Lentiℓka je speciální mateřská škola zaměřená na edukaci dětí se zrakovou vadou. Vlastní budova mateřské školy se nachází v pěkném prostředí Šimkových sadů v Hradci Králové. Třípodlažní vila s velkou zahradou leží nedaleko starého města a je snadno dostupná MHD. Škola má 4 třídy s celodenním provozem. Navštěvují ji děti i z jiných okresů regionu.

MŠ Lentilka

Příjemné prostředí

Příjemné a netradiční prostředí s bohatou kreativní nabídkou edukačních činností směřuje děti k přípravě na školu, ale především k přípravě pro život. Při výchově je kladen důraz na individuální přístup k dítěti a na prohlubování spolupráce s rodinou.

Individuální přístup

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na děti s různým druhem a stupněm zrakové vady. Do denního režimu jsou zařazována pleoptická, ortoptická a smyslová cvičení. Děti využívají speciální pomůcky – televizní lupu, osvětlenou lupu, cheiroskopy, synoptofor a přístroj CAM. Škola je vybavena speciálními názornými pomůckami z pedagogiky M. Montessori, logopedickou a počítačovou pracovnou. Nevidomé děti se připravují na Braillovo písmo a cvičí prostorovou orientaci.

V MŠ je školní kuchyň, která poskytuje dětem chutnou a zdravou stravu. Pitný režim je samozřejmostí a je respektován i na třídách, kde je k dispozici volně dostupná minerální voda. Další součástí MŠ je relaxační a stimulační místnost Snoezelen. K MŠ patří i rozlehlá zahrada, která je obohacena o prvky rozvíjející pohybovou zdatnost dětí. V zahradě mají děti možnost poznávat různé materiály podle hmatu, jsou zde připraveny i různé typy podloží, kde se děti seznamují s chůzí po nich. Jsou zde naistalovány i zvukové prvky a bylinná zahrada, o kterou se děti starají. Dále se v MŠ nachází pleopticko ortoptická cvičebna, ve které se dětem věnuje ortoptická sestra a tyflopedka.

MŠ Lentilka – Ilustrační foto

Speciální péče

V budově MŠ je umístěno Speciálně pedagogické centrum, které nabízí poradenskou, metodickou a intervenční pomoc rodinám a školám s integrovanými žáky se zrakovou vadou ve věku od 3 do 18 let. Bližší informace naleznete na adrese www.spczphk.wbs.cz.

Adresa stránek MŠ pro zrakově postižené -Lentiℓka:

www.mslentilka.estranky.cz

 

Zápis do MŠ Lentiℓka proběhne 3. 5. 2024 od 9.00- do 16.00 hodin