Vzdělávací předměty

Jazyky

Anglický jazyk, Český znakový jazyk (+ konverzace, “znakopedie”, moravská varianta ČZJ)

Teorie a praxe tlumočení/překladu ČZJ

Dějiny tlumočení znakového jazyka, Úvod do tlumočnické profese, Teorie a praxe překladu, Teorie tlumočení znakového jazyka, Etika tlumočení, Aktuální otázky tlumočení, Konsekutivní tlumočení, Simultánní tlumočení, Tlumočení specifických témat, Tlumočení pro hluchoslepé, Tlumočení v týmu, Interaktivní tlumočení, Observace tlumočení ve vzdělávání

Další předměty

Intralingvální kognitivní zpracování, Vizuální komunikace, Úvod do studia komunity Neslyšících, Základy psychologie, Základy pedagogiky, Pedagogika neslyšících, Úvod do studia etiky a další…