Reprodukční grafik pro média

Reprodukční grafik pro média

Kód oboru: 34-53-L/01
Čtyřletý maturitní obor
Obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě potřeby je možné  studium prodloužit o jeden až dva roky.

Obor je vhodný pro chlapce i dívky

Náplní studijního oboru je získávání technických i výtvarných znalostí a dovedností pro návrhy a realizaci tiskovin, elektronických publikací, webdesignu, digitální fotografie a přípravu dat pro klasický i digitální tisk prostřednictvím moderní počítačové techniky.

Důraz klademe především na grafický design tiskovin a jeho zpracování v profesionálních grafických programech. Během výuky se žáci seznámí se všemi technologickými a výrobními postupy, které mohou v praxi potřebovat.

Školní vybavení

Vyučování odborných předmětů probíhá se stejnou počítačovou technikou a softwarem, se kterými budou žáci později pracovat v praxi. Všechny učebny jsou vybavené projektorem, prostřednictvím něhož vyučující názorně ukazuje prováděné postupy.

grafik – učebna

Učíme se a pracujeme na výkonných počítačích Apple, s profesionálními programy Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign. K dispozici máme kvalitní scanner, digitální barevnou tiskárnu a dokončovací stroje a zařízení (řezačka apod.). Během výuky se tak žák názorně seznámí s kompletním postupem výroby tiskovin.

Nově jsme také pořídili studiové zábleskové zařízení a další vybavení pro výuku digitální fotografie ve fotoateliéru.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mají široké uplatnění. Mohou získat zaměstnání jako grafik v grafickém studiu, reklamní agentuře, ve vydavatelství, nakladatelství nebo v redakci časopisů. Pracovat mohou ve specializovaných firmách a institucích, které se zaměřují na webdesign a výrobu multimediálních prezentací, při realizaci venkovní i velkoplošné reklamy nebo výstavních expozic.

Absolventi jsou rovněž připraveni na specializovanou práci v tiskárnách při výrobě časopisů, knih, reklamních tiskovin a obalů. Díky znalostem a vědomostem získaných během studia bude také absolvent připraven rozvíjet své profesní dovednosti jako samostatný grafik (freelancer).

Žáci, kteří vykonají úspěšně maturitní zkoušku, se také mohou ucházet o studium na vysoké nebo vyšší odborné škole podobného zaměření.

Z hlediska zdravotní způsobilosti obor není vhodný pro uchazeče s prognosticky závažnými poruchami vidění, zorného pole nebo barvocitu. (Nařízení vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání) Ke studiu jsou přednostně přijímáni uchazeči se sluchovým postižením.