MŠ logopedická Kvítek

Adresa: Brněnská 268, Hradec Králové 500 06
Telefon: 495 272 394, 606 776 428
www.mskvitek.cz

Jsme mateřská škola rodinného typu a poskytujeme všestrannou péči dětem předškolního věku. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci a reedukaci řeči. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj komunikačních dovedností. Rozvíjet osobnost dítěte tak, aby byl pro ně přechod do školy co nejjednodušší.

MŠ Kvítek

MŠ Kvítek

Sídlíme v rodinné vilce s pěknou zahradou. Kapacita mateřské školy je 24 dětí. V každé třídě se dětem věnují paní učitelky s logopedickým vzděláním a paní asistentka pedagoga. Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu „ Objevujeme svět s úsměvem“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu o předškolním vzdělávání.

Mateřská škola Kvítek je součástí Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Štefánikova 549. Zřizovatelem a provozovatelem školy je Krajský úřad královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Wonkova 1142, Hradec Králové 500 02.

Pokud přetrvává řečový problém nebo je třeba dále posilovat oslabené oblasti i v průběhu školní docházky, je možno navázat na naši mateřskou školu logopedickou nástupem na Základní školu logopedickou Štefánikova.

Zápis do MŠ Kvítek bude 5. 5. 2023 od 8:30 – 16:00 hod.

Provoz MŠ: 6:30 hod. – 16:15 hod.

www.mskvitek.cz