MŠ logopedická – Kvítek

Mateřská škola logopedická Kvitek (dále jen MŠLK) působí od 1. 9. 2000 ve zrekonstruovaném objektu po bývalé mateřské škole na Brněnské ulici. Do nových prostor škola přesídlila z Jiráskových sadů, kde poskytovala logopedickou péči dětem téměř 40 let.

MŠ Kvítek

MŠ Kvítek

Mateřská škola byla zřízena k 1.1.1995 jako příspěvková organizace MŠMT v Praze. Od roku 2001 je zřizovatelem a provozovatelem školy Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové. MŠLK byla v roce 2008 sloučena se Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou Štefánikova 549, Hradec Králové, která ji právně zastřešuje. Činnost mateřské školy se řídí:

  • zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  • vyhláškou č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vyhláškou č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Naše mateřská škola je specializované pracoviště, které zajišťuje každodenní individuální a kolektivní logopedickou péči a další speciální pedagogické aktivity zaměřené na celkový psychomotorický rozvoj dítěte. Škola pracuje dle vlastního vzdělávacího programu „Můj kvítek“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Provoz školy

Po – Pá od 6:30 do 16:00 hod. Úprava možná v průběhu roku dle aktuální potřeby rodičů.

Počet tříd a dětí

2 třídy, počet dětí v průběhu roku kolísá, maximální počet je limitován kapacitní listinou (11 dětí na jednu třídu).

Věkové složení

4 – 5 leté a 5 – 6 leté děti, odklady školní docházky.

Adresa stránek Mateřská školy logopedické – Kvítek:

www.mskvitek.cz