Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace školství pro roky 2022-2023 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
(dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Rekapitulace údajů z  rozpočtu PO školství pro rok 2020 (§28, odst 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
(dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Schválený finanční plán pro rok 2020 (usnesením Rady KHK RK/15/761/2020 ze dne 25. 5. 2020)
(dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Rada Královéhradeckého kraje schválila svým usnesením č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017 střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020. Uveřejňujeme též očekávané skutečnosti roku 2017 a plán roku 2018. Výhled rozpočtu 2019-20
(dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Za kalendářní rok 2015 škola eviduje:

  • počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí
    o odmítnutí žádosti – 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
  • počet rozsudků ve věci přezkoumání o odmítnutí žádosti
    o poskytnutí informací – 0
  • poskytnutí výhradních licencí – 0
  • počet stížností podaných podle §16, písm. a – 0.