Nabídka zaměstnání

ASISTENT PEDAGOGA MŠ, ZŠ, SŠ ve třídách zřízených dle § 16/9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přímá pedagogická činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní úvazek: pracovní smlouva, úvazek 1,00 nebo dle dohody

Odměňování: dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb.

Požadujeme:
Střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga);

Uvítáme:
znalost českého znakového jazyka

Kontakt: +420 777 725 340
adela.brestovska@neslhk.com


SPECIÁLNÍ PEDAGOG – LOGOPED/KA, SURDOPED/KA

Speciálně pedagogického centra pro vady řeči

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením Raná péče

Pracovní úvazek: pracovní smlouva, úvazek 1,00 nebo dle dohody

Odměňování: dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb.

Požadujeme

  • Vzdělání a další předpoklady – dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Uvítáme

  • Zkušenosti se speciálně pedagogickou diagnostikou u žáků s narušenou komunikační schopností 
  • Základy komunikace v českém znakovém jazyce.
  • Základní zkušenosti s problematikou sluchového postižení.
  • Orientaci v sociálních službách, metodách a standardech sociální práce (znalost zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách).

Kontakt: +420 777 725 340

adela.brestovska@neslhk.com


SPECIÁLNÍ PEDAGOG- učitel/ka MŠ, ZŠ, SŠ ve třídách zřízených dle § 16/9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní úvazek: pracovní smlouva, úvazek 1,00 nebo dle dohody

Odměňování: dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb.

Požadujeme:

  • Vzdělání a další předpoklady – dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Uvítáme:

  • státní zkouška – logopedie/surdopedie

  • znalost českého znakového jazyka

Kontakt: +420 777 725 340
adela.brestovska@neslhk.com