Nabídka zaměstnání

Speciální pedagog/ logoped/ka Speciálně pedagogického centra pro vady řeči

Pracovní úvazek: pracovní smlouva, úvazek 1,00

Odměňování: dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb.

Požadujeme

  • Vzdělání a další předpoklady – dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Uvítáme

  • Zkušenosti se speciálně pedagogickou diagnostikou u žáků s narušenou komunikační schopností 

Kontakt: +420 777 725 340


Učitel/ka MŠ, ZŠ, SŠ ve třídách zřízených dle § 16/9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní úvazek: pracovní smlouva, úvazek 1,00 nebo dle dohody

Odměňování: dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb.

Požadujeme:

  • Vzdělání a další předpoklady – dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Uvítáme:

  • státní zkouška – logopedie/surdopedie
  • znalost českého znakového jazyka

Kontakt: +420 777 725 340