Tlumočnický tým: Pavla Pichová

Pavla Pichová

vedoucí týmu
kontakt: pavla.pichova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

  • 2019–doposud: tlumočnice na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
  • 2019–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
  • tlumočení v rámci praxe na VOŠ (Tichý svět, Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o. p. s., Česká unie neslyšících, střední školy pro sluchově postižené v Praze a v Hradci Králové)

Vzdělání

  • 2020: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost
  • 2016–2019: program Tlumočnictví českého znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové
  • 2013–2016: obor Speciální pedagogika – komunikační techniky na PdF MU v Brně