Tlumočnický tým: Pavla Pichová

Pavla Pichová

pavla.pichova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

  • 09/2022: Noc vědců – tlumočení vybraných přednášek na UHK
  • 2019–doposud: tlumočnice na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  • 2019–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové

Vzdělání

  • 2022: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost (akreditovaný MPSV)
  • 2021: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost (akreditovaný MPSV)
  • 2020: Letní intenzivní tlumočnický kurz od organizace Pevnost (akreditovaný MPSV)
  • 2019: Sebezkušenostní kurz od České komory tlumočníků znakového jazyka (akreditovaný MPSV)
  • 2017: Letní škola s Pevností
  • 2016–2019: program Tlumočnictví českého znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové
  • 2013–2016: bakalářský obor Speciální pedagogika – komunikační techniky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně