Tlumočnický tým: Petra Dvořáková

Petra Dvořáková

petra.dvorakova@neslhk.com

Pracovní zkušenosti

 • 2019–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum tlumočnických služeb, Hradec Králové
 • 2014–2018: tlumočnice v organizaci Tichý svět o.p.s.
 • 2012–doposud: tlumočnice v organizaci Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, Praha
 • 2012–doposud: tlumočnice a koordinátorka tlumočnického servisu ve Středisku podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin při Univerzitě Hradec Králové
 • 2012–doposud: tlumočnice na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
 • 2012–2014: tlumočnice v organizaci Bezhran, Hradecké centrum českého znakového jazyka o.s.
 • 2008–doposud: učitelka pro SŠ a 2. st. ZŠ na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
 • Tlumočení pro organizaci Životpro (tlumočení přednášek pro veřejnost, veřejné akce ŽENFEST, Konference DÍTĚ)
 • Tlumočení pro organizaci Salinger (tlumočení přednášek a dle potřeby v domácím prostředí)

Vzdělání

 • 2014: doplňující studium: Klíčové kompetence pro komunikaci a edukaci studentů se sluchovým postižením, Univerzita Hradec Králové
 • 2012: Základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka, ČKTZJ Praha
 • 2011–2013: jazykové kurzy ČZJ Bezhran, Pevnost 
 • 2004–2008: magisterské studium oborů Učitelství pro 2.st.ZŠ a speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) a Učitelství přírodopisu pro 2.st. ZŠ, Univerzita Palackého Olomouc