ABC o sluchu a komunikaci – metodická podpora inkluzivního vzdělávání z.s.

Členy spolku jsou především rodiče dětí s vadami sluchu a zletilí žáci, kteří navštěvují Vyšší odbornou školu, Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu v Hradci Králové, Štefánikova 549. Dalšími členy jsou např. přátelé a spolupracovníci, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním těchto dětí či podporují děti se zdravotním postižením a jejich rodiče v jiných oblastech. Spolupracujeme s vedením VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové a se Speciálněpedagogickým centrem Duháček – tato spolupráce zajišťuje efektivní zaměření aktivit podle individuálních potřeb dětí.

Realizované projekty:

Byt Jablíčko II.

 • podporu jsme získali z Adventních koncertů 2014, vysílaných Českou televizí (1 779 000 Kč)
 • alternativní ubytování neslyšících dětí, které nemohou denně dojíždět do školy a vracet se zpět domů, v bytě v centru města, kde probíhá vše tak, jako v rodině. Byt jsme získali do pronájmu díky podpoře magistrátu města Hradec Králové. Získané prostředky budou využity na rekonstrukci bytu, jeho vybavení a na pronájem bytu. 

Táto, mámo, vyprávěj mi pohádku

 • Nadace T-Mobile (100 000 Kč)
 • tvorba pohádek pro neslyšící děti

Technické vybavení SPC

 • Zaměstnanecký grant ČEZ (30 000 Kč)
 • nákup kamery pro SPC

Mámo, táto, pojďme spolu vyprávět

 • grant ČSOB (30 561 Kč)
 • kurzy ČZJ pro rodiče neslyšících dětí

Metodická pomůcka Klokanův kufr

 • podpora od Nadace Olgy Havlové (20 000Kč)

Mámo, táto, mluvme spolu

 • podporu jsme získali z nadace VIA (70 000Kč)
 • podpora víkendových setkání slyšících a neslyšících rodičů se slyšícími a neslyšícími dětmi