Střední škola

Střední škola je součástí celého komplexu škol pro sluchově postižené v Hradci Králové.

Pedagogika a grafika

Úsek studijních maturitních oborů nabízí vzdělání v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogikaReprodukční grafik pro média. Tyto obory vzdělání jsou jediné svého druhu nabízené žákům s vadami sluchu v celé České republice a umožňují absolventům získat úplné střední odborné vzdělání a plnou kvalifikaci v daných profesích.

Gastronomie a zpracování dřeva

Střední škola dále nabízí obory z oblasti gastronomie a zpracování dřeva. Obory vzdělání s truhlářským zaměřením jsou jediné svého druhu v celé České republice a spolu s denním nástavbovým maturitním studiem Dřevařská a nábytkářská výroba umožňují absolventům získat úplné středoškolské vzdělání. Všechny tyto obory poskytují plnou kvalifikaci v daných profesích a integrují sluchově postiženou mládež do společnosti.

Naše škole je školou zřízenou podle § 16, odst. 9  školského zákona a v oborech naší Střední školy mohou studovat pouze žáci  s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více o jednotlivých oborech zde.