Přihláška ke studiu

Termín odevzdání přihlášek

  • 1. kolo: do 15. května 2023
  • 2. kolo: do 29. května 2023
  • 3. kolo: do 19. června 2023
  • 4. kolo: do 24. srpna 2023
  • 5. kolo: do 15. září 2023

Přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo osobně předejte v kanceláři školy.

Přihláška ke stažení
(dokument ke stažení ve formátu PDF)