Přihláška ke studiu

Termíny pro podání přihlášky pro šk. rok 2024/2025

pro 1. kolo do 23. května 2024
pro 2. kolo do 6. června 2024
pro 3. kolo do 14. června 2024
pro 4. kolo do 22. srpna 2024
pro 5. kolo do 15. září 2024

Přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo osobně předejte v kanceláři školy.

Přihláška ke stažení
(dokument ke stažení ve formátu PDF)