Přihláška ke studiu

Termín odevzdání přihlášek

  • do 14. května 2021 (1. kolo)
  • do 31. května 2021 (2. kolo) prodlouženo do 11. 6. 2021
  • do 25. června 2021 (2.B kolo 28. června 2021)
  • do 09. srpna 2021 (3. kolo)
  • do 18. září 2021 (4. kolo)
  • do 4. října 2021 (5.  kolo)
    • Přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo osobně předejte v kanceláři školy.

Přihláška ke stažení
(dokument ke stažení ve formátu PDF)